Skip to main content

ภาษา

 

UNHCR ถวายตำแหน่งผู้อุปถัมภ์เป็นครั้งแรกในโลก แด่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) และเจ้าหญิงซาร่า ซิด

 

UNHCR ถวายตำแหน่งผู้อุปถัมภ์เป็นครั้งแรกในโลก แด่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) และเจ้าหญิงซาร่า ซิด

 


สํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้จัดพิธีถวายตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ UNHCR (UNHCR Patron) แด่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) พระนักคิด นักเขียน และนักพัฒนาสังคมที่ได้รับความนับถือจากประชาชนเป็นอย่างสูงจากประเทศไทย และ แก่ เจ้าหญิงซาร่า ซิด จากประเทศจอร์แดน โดยนับเป็นครั้งแรกของโลกที่ UNHCR แต่งตั้งตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเชิดชูความทุ่มเทในการสร้างการรับรู้ และความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ตำแหน่ง “ผู้อุปถัมภ์” เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติยศในระดับโลก โดยมอบให้แก่ผู้อุทิศตนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ลี้ภัยและส่งเสริมการทำงานของ UNHCR  รวมทั้งเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาผู้ลี้ภัยต่อสังคม ส่งผลให้บุคคลทั่วไปเข้าใจถึงสถานการณ์นี้อย่างถูกต้อง และนำไปสู่การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

นางเคลลี่ เคลเม้นตส์ รองข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ได้มอบประกาศนียบัตรแด่ผู้อุปถัมภ์ทั้งสองในพิธีอย่างเป็นทางการ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ด้วยความเมตตาจากท่าน ว.วชิรเมธี ที่มีให้ UNHCR ผ่านการสนับสนุนแคมเปญ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก” (Nobody Left Outside) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ และระดมทุน แก่ผู้ลี้ภัยที่ขาดแคลนที่พักอาศัยจำนวน 2 ล้านคนทั่วโลก อาทิ จอร์แดน เลบานอน รวันดา และชาด ท่าน ว.วชิรเมธี ในฐานะผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพ และเมตตาธรรม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยสันติระหว่างผู้ลี้ภัย และชุมชนนานาชาติ

 “ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไร แต่เนื้อในเราต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน ความสุข ความทุกข์ ของเราล้วนขึ้นต่อกันและกัน เชื่อมโยงถึงกันและกันอย่างแยกไม่ออก เราทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของครอบครัวโลกใบนี้ต่างก็มีหน้าที่ที่จะทำให้โลกของเราเป็นโลกที่น่าอยู่ ร่มเย็น เป็นสุข และมีสันติภาพที่ยั่งยืน ความรัก ความเมตตาการุณย์ หรือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน คือจุดเริ่มต้นของสันติภาพโลก” ท่านว.วชิรเมธี กล่าว

ท่าน ว.วชิรเมธี เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิวิมุตตยาลัยเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพโลกผ่านการทำงานด้านการศึกษา และมนุษยธรรม บนพื้นฐานของวิธีคิดที่ว่า “โลกทั้งผองล้วนเป็นพี่น้องกัน” โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหลักคำสอนของทุกศาสนาต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

ท่าน ว.วชิรเมธี เป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาที่ได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงในประเทศไทย และ ทั่วภูมิภาคเอเชีย นอกจากการสนับสนุนงานเพื่อมนุษยธรรมของ UNHCR แล้วท่านยังอุทิศตนทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการเทศน์ การสอน การจัดหลักสูตรสมาธิภาวนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก ท่านมีผลงานธรรมนิพนธ์ในภาษาไทยและแปลสู่ภาษาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาษา

เจ้าหญิง ซาร่า ซิด ได้รับการถวายตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพของแม่และทารกแรกเกิด ด้วยความทุ่มเทในการทำงานเพื่ออุทิศตนในการให้ความช่วยเหลือแม่และเด็กที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปราะบาง และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคและเสียชีวิต ผลงานชิ้นสำคัญของท่านคือการสร้างความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยระหว่าง UNHCR และ มุลนิธิ บิลล์ และเมลินดา เกตส์ (Bill and Melinda Gates Foundation)

 ท่านยังให้เกียรติในการดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการให้คำปรึกษาต่อข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติคนปัจจุบันนั่นคือ คุณกรันดี และยังดำรงหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพของแม่และทารกแรกเกิด ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559 เจ้าหญิง ซาร่า ได้เสด็จไปเยือนค่ายผู้ลี้ภัยในซูดานใต้ รวันดา จอร์แดน และค่ายผู้ลี้ภัยในถิ่นทุรกันดารอีกหลายแห่งเพื่อทำการตรวจสอบดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ของแม่และเด็กแรกเกิดในค่ายผู้ลี้ภัย และร่วมยับยั้งปัญหาความรุนแรงทางเพศ

“ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำงานกับ UNHCR โดยมีจุดประสงค์หลักในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก ผู้หญิงที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และ กลุ่มคนเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว โดยเฉพาะในด้านสุขอนามัย เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและเจ็บป่วยที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้

นางเคลลี่ เคลเม้นตส์ รองข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ กล่าวขอบคุณผู้อุปถัมภ์ทั้งสองสำหรับการอุทิศตนในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยให้มีชีวิตที่มีศักดิ์ศรี ว่า

 “ความทุ่มเทจากบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ช่วยสร้างความเมตตา และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย”เธอกล่าว “ผู้อุปถัมภ์ทั้งสองท่านได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยทั่วโลก และเรารู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ลี้ภัย”

ในปัจจุบัน จำนวนผู้พลัดถิ่นทั่วโลกมีจำนวนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งเด็ก ผู้ชาย และผู้หญิงที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่นเนื่องจากสงคราม ความรุนแรง และการประหัตประหาร หากไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ หรือส่งเสริมการรับรู้ที่ถูกต้อง ผู้คนหลายล้านคนจะมีชีวิตที่ตกอยู่ในความยากลำบาก โดยไม่ได้รับการคุ้มครอง และที่พักพิงที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ

ความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญมากขึ้นต่อ UNHCR ในปี พ.ศ.2560 UNHCR ได้รับงบประมาณจากภาคเอกชนกว่าร้อยละ 10 ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป หรือบริษัทได้เพื่อการสนับสนุนทางด้านเงินทุน ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่เข้ามามีบทบาทในการผลักดันนโยบาย และสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อความคิดเห็นของสาธารณชน

 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UNHCR หรือ สนใจใช้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ www.unhcr.or.th

ติดต่อ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

คุณสุษมา กิติยากร ณ อยุธยา

อีเมล kitiyaka@unhcr.org

โทรศัพท์ 02 288 1016