Skip to main content

ภาษา

 

UNHCR ยินดีในความมุ่งมั่นของไทยในการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นกับเด็ก

 

 

UNHCR ยินดีในความมุ่งมั่นของไทยในการลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นกับเด็ก

©Paula Bronstein/Getty Image
©Paula Bronstein/Getty Image

 

 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ขอแสดงความยินดีกับพัฒนาการความก้าวหน้าของประเทศไทยในการช่วยให้เด็กนักเรียนไร้รัฐไร้สัญชาติจำนวนกว่า 60,000 คน ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนบางส่วนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด สามารถดำเนินการยื่นขอสัญชาติได้

 

การดำเนินการภายใต้การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G โดยกระทรวงมหาดไทย ลงนามเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 นั้น กระทรวงมหาดไทยจะประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการกำหนดสถานะบุคคลสำหรับนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและเงื่อนไขตามกฎหมาย

 

โดยการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการถือสัญชาติไทย แต่ยังไม่เคยมีรายการบุคคลบันทึกไว้ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร หรือมีรายการบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง เพื่อสามารถดำเนินการยื่นขอสัญชาติได้ในลำดับต่อไป

 

จูเซ็ปเป้ เด วินเซ็นทีส ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญที่ประเทศไทยได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติต้องเผชิญกว่าจะได้มาซึ่งสัญชาติ อันจะส่งผลต่อการยกระดับการเข้าถึงสิทธิในด้านต่างๆ ของพวกเขาด้วย”

 

“การทำงานของรัฐบาลไทยนี้ ทำให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองที่เข้มแข็ง ที่ตั้งใจแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ และเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะรักษาความตั้งใจนี้ไว้ในปีต่อๆ ไป”

 

การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียน สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลไทยได้แถลงต่อที่ประชุมระดับสูงว่าด้วยภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ จัดโดย UNHCR  ที่เจนีวา ในช่วงสัปดาห์นี้ เนื่องจากเป็นจุดกึ่งกลางของโครงการ #IBelong เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

 

การประชุมระดับสูงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐและภาคส่วนต่างๆ แถลงถึงความสำเร็จในการดำเนินการ แนวทางการปฏิบัติที่ดี และสนับสนุนการให้คำมั่นสัญญาที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในช่วงระยะเวลาห้าปีข้างหน้าของการดำเนินโครงการ #IBelong

 

ทั้งนี้ ประเทศไทยให้การรับรองและสนับสนุนการทำงานของโครงการ #IBelong เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ภายใน พ.ศ. 2567 และยังเป็นผู้นำของกลุ่ม “Group of Friends” ของโครงการอีกด้วย

 

- จบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อประจำกรุงเทพฯ:   

ดวงมน สุชาตานนท์ sujatano@unhcr.org +66 81 855 8522

เจนนิเฟอร์ แฮริสัน harrison@unhcr.org +66 82 290 8831