Skip to main content

ภาษา

 

UNHCR แถลงคำมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

UNHCR แถลงคำมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย แถลงคำมั่นในการมอบความช่วยเหลือต่อบุคคลในความห่วงใยในประเทศไทยท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) โดยพวกเขาต้องการความช่วยเหลือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเช่นเดียวกับเราทุกคน


บุคคลในความห่วงใยของ UNHCR ในประเทศไทย รวมถึงผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมือง และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ UNHCR ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทย หน่วยงานระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้บริจาคของเราเพื่อมอบความคุ้มครอง การช่วยเหลือ และทางออกที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มคนข้างต้นทั้งหมด


UNHCR เร่งปรับแผนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือบุคคลในความห่วงใยชั่วคราวเพื่อสอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสภายในประเทศไทย และในขณะเดียวกันยังคงให้ความช่วยเหลือบุคคลในความห่วงใยของเราอย่างเคร่งครัดและปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


“การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสครั้งนี้เป็นความท้าทายระดับโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและการเกื้อกูลกัน” จูเซ็ปเป้ เด วินเซ็นทิส ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าว


“ในขณะที่ความเป็นอยู่ของบุคคลในความห่วงใยของเราคือหัวใจหลักของการทำงานให้ความคุ้มครองและตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ UNHCR ขอร่วมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวไทยและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในทุกขั้นตอนเพื่อปรับใช้มาตรการต่างๆ ตามเห็นสมควรต่อการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ด้วยเช่นกัน”


UNHCR ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ ยังคงเร่งแผนเตรียมความพร้อม ป้องกัน และตอบสนองต่อสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เพื่อการรับมือด้านสาธารณสุขในกลุ่มบุคคลในความห่วงใยอย่างทันท่วงที รวมถึงการทำงานเชิงรุกในการเพิ่มมาตรการป้องกันสำหรับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ด้วย


- จบ –

 

ร่วมบริจาคเพื่อมอบความคุ้มครองและปกป้องผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 http://unh.cr/5e79d6bf98