Skip to main content

ภาษา

 

ผู้ลี้ภัยเมียนมาเดินทางกลับบ้านจากไทยด้วยการสนับสนุนจาก UNHCR

 

ผู้ลี้ภัยเมียนมาเดินทางกลับบ้านจากไทยด้วยการสนับสนุนจาก UNHCR

 

ผู้ลี้ภัยกว่า 90 คน จากค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ พร้อมออกเดินทางไปยังชายแดนเพื่อเดินทางกลับประเทศเมียนมาร์ ด้วยความสนับสนุนจากรัฐบาล UNHCR และองค์กรพันธมิตร ©UNHCR/Jennifer Harrison
ผู้ลี้ภัยกว่า 90 คน จากค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ พร้อมออกเดินทางไปยังชายแดนเพื่อเดินทางกลับประเทศเมียนมา ด้วยความสนับสนุนจากรัฐบาล UNHCR และองค์กรพันธมิตร ©UNHCR/Jennifer Harrison

 

วันนี้ผู้ลี้ภัยเมียนมาเดินทางกลับบ้านจากไทยด้วยการสนับสนุนจาก UNHCR

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ นำโดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยการสนับสนุนจาก UNHCR และองค์กรพันธมิตร เพื่อมอบโอกาสในการสร้างชีวิตใหม่ในประเทศบ้านเกิดแก่ผู้ลี้ภัยหลังจากที่ต้องพลัดถิ่นเป็นเวลานานหลายสิบปีในประเทศไทย

ด้วยความโอบอ้อมอารีและความช่วยเหลือจากประเทศไทย ผู้ลี้ภัยได้รับความช่วยเหลือและที่พักพิงที่ปลอดภัยมาเป็นเวลาหลายปี การเดินทางกลับมาตุภูมิด้วยความสมัครใจ นับเป็นความคืบหน้าในการมอบโอกาสให้ผู้ลี้ภัยที่ต้องการกลับบ้าน เดินทางกลับอย่างปลอดภัย และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยในสัปดาห์นี้มีผู้เข้าร่วมเดินทางกลับราว 300 คน 

ขอแสดงความยินดีกับทุกคนและขอให้มีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่นะคะ

  • เด็กผู้ลี้ภัยอายุ 5 ขวบ จากค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ กำลังจะได้เดินทางกลับบ้านในประเทศเมียนมา พร้อมครอบครัว ©UNHCR/Caroline Gluck

  • เด็กๆ กำลังนั่งรอรถมารับ เพื่อเดินทางไปยังชายแดน ก่อนข้ามไปยังประเทศเมียนมา ©UNHCR/Caroline Gluck

  • คุณยายผู้ลี้ภัย วัย 82 ปี และครอบครัว พร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านในประเทศเมียนมา ©UNHCR/Caroline Gluck