Skip to main content

ภาษา

 

คีร์กีซสถาน ประกาศความสำเร็จในการยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

 

คีร์กีซสถาน ประกาศความสำเร็จในการยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

Previously stateless, Nazgul Avaz Kyzy, 22, is now a full citizen of Kyrgyzstan and able to work legally at a local café.   © UNHCR/Chris de Bode
Nazgul Avaz Kyzy อดีตบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ อายุ 22 ตอนนี้เป็นพลเมืองของสาธารณรัฐคีร์กีซเธอสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายในคาเฟ่ใกล้บ้าน  © UNHCR/Chris de Bode

 

สาธารณรัฐคีร์กีซประกาศความสำเร็จในการยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ จากจำนวนประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติ 13,000 คน ให้เป็นศูนย์ ภายในเวลา 5 ปี

เช้าวันที่ 4 กรกฎาคม บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจำนวน 50 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย 15 คน ได้รับมอบสูติบัตรและหนังสือเดินทาง ซึ่งเป็นเอกสารแสดงความเป็นพลเมืองของประเทศ ทำให้พวกเขามีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับพลเมืองคนอื่นๆ นับว่าพวกเขาเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติกลุ่มสุดท้ายของประเทศคีร์กีซสถาน

หลายล้านคนทั่วโลกที่เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ พวกเขาไม่ได้รับการพิจารณาโดยกฎหมายของรัฐใดๆ ว่าเป็นคนชาติของรัฐนั้นๆ และไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน UNHCR ได้รับอาณัติจากสมัชชาสหประชาชาติในการระบุและให้ความคุ้มครองแก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมทั้งการป้องกันและลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยทำงานร่วมกับรัฐบาล องค์กรภายใต้สหประชาชาติและองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อจัดการกับปัญหา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของเราเพื่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ที่นี่