Skip to main content

ภาษา

 

โครงการที่เกิดขึ้นได้ด้วยเงินบริจาค

 

น้ำใจและเงินบริจาคของคุณจะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้อย่างไร

เงินบริจาคทั้งหมดของผู้บริจาคในประเทศไทยจะถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลี้ภัยในค่ายในประเทศไทยเท่านั้น
ภายใต้โครงการต่างๆ ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่สุดดังนี้

โครงการให้ความช่วยเหลือในปัจจุบันที่ UNHCR ทำได้แก่

 

โครงการเพื่อเด็กผู้ลี้ภัย

เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ลี้ภัยในค่ายเป็นเด็ก หลายคนเกิดในค่าย และไม่เคยเห็นโลกภายนอก ใช้เวลาวัยเด็กของพวกเขาในค่ายโดยไม่ทราบว่าบ้านของพวกเขาคือที่ไหน บางคนเห็น หรือถูกกระทำรุนแรง และพลัดพรากจากครอบครัว “หนูไม่มีพ่อแม่แล้วค่ะแม่ไม่สบาย เสียชีวิตตั้งแต่หนูยังเล็กๆส่วนพ่อก็ถูกยิงตายในไร่” ตาเลเซเด็กผู้ลี้ภัยในประเทศไทยกล่าว

ยังมีเด็กๆอย่างตาเลเซอีกมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกละเมิด ละเลย ถูกใช้ความรุนแรง และแสวงหาผลประโยชน์ การขาดการดูแลและความรักจากผู้ใหญ่ทำให้คุณภาพชีวิต สภาพจิตใจ และสังคมของพวกเขาถูกทำลายลงได้ ท่ามกลางสงคราม และความขัดแย้งเด็กๆจะตกอยู่ในสภาพสับสน โดดเดี่ยว และเปราะบางที่สุด เรามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กผู้ลี้ภัยเหล่านี้การบริจาคของคุณตอนนี้ช่วยน้องๆได้

 • การจดทะเบียนเกิดให้แก่เด็กที่เกิดในค่ายผู้ลี้ภัย โดยทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ มีหลักฐานการมีตัวตนบนโลกนี้ เพื่อป้องกัน “การไร้สัญชาติ” และสามารถระบุตัวตนได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใด และสามารถได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในอนาคต
 • การคุ้มครองเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ ให้การสนับสนุนนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้ลี้ภัยตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของเด็กๆ อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง เพื่อช่วยบำบัดจิตใจเด็กที่พบเห็นการกระทำรุนแรง และได้รับการทรมานทางด้านจิตใจ จากสงคราม

ตั้งแต่ปี พ.ศ 2553 UNHCR ช่วยให้เด็กจำนวนมากกว่า 11,000 คนได้รับใบรับรองการเกิด และดูแลเด็กที่ไม่มีพ่อแม่กว่า 4,500 ให้ ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและคุ้มครองเขาจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ 

 

โครงการเพื่อผู้ลี้ภัยหญิงโดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้หญิงที่อยู่ในความเสี่ยง

ความขัดแย้งและสงครามได้ทำลายชีวิตของผู้คนนับล้านครอบครัว หญิงผู้ลี้ภัยจำนวนมากในประเทศไทยสูญเสียคนที่พวกเธอรัก มีชีวิตอยู่อย่างเปราะบางกับความบอบช้ำ

ผู้หญิงที่ลี้ภัยจากสงครามและความขัดแย้งต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และในอนาคต ดังนั้นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณผ่านการบริจาครายเดือนมีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดเช่น หญิงผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาที่พวกเขาต้องการ และนี่คือสิ่งที่คุณสามารถช่วยพวกเขาได้ด้วยการบริจาครายเดือน

 • ให้คำปรึกษาทางจิตใจ ส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อปกป้องพวกเขาจากถูกทำร้ายทางจิตใจ
 • เยียวยาผู้หญิงที่อยู่ในความเสี่ยงและได้รับผลกระทบจาความรุนแรงทางจิตใจ

 

โครงการเพื่อผู้พิการ และผู้รอดชีวิตจากกับระเบิด

ในภาวะสงคราม ผู้ลี้ภัยเสี่ยงต่อการเหยียบกับระเบิด การถูกทำร้ายอย่างสาหัส ผ่านการลี้ภัยที่ยากลำบาก ขาดสารอาหาร เจ็บป่วยเรื้อรังจนเข้าสู่สภาวะพิการ เมื่อมาถึงค่าย การดูแลรักษาด้านจิตใจจนถึงการฟื้นฟูสรรถภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เด็กๆและผู้พิการกว่า 4,500 คนในค่ายมีความพิการทางสมองและร่างกาย ต้องทรทรมานกับความไม่สมบูรณ์ พวกเขาพิการจากสงคราม กับระเบิด การไม่ได้รับการรักษาทันเวลา และการลี้ภัยที่ยากลำบาก พวกเขาได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจ รอคอยการเยียวยาและความหวังที่จะมีโอกาสใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ

น้ำใจของท่านจะนำไปช่วยเหลือ:

 • โครงการกายภาพบำบัด ให้เด็กและผู้พิการทางสมองเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • โครงการมอบแขนเทียมขาเทียมเพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่นทั่วๆ ไป
 • โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือแก่ผู้พิการ เช่นไม้เท้า รถเข็น รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่นสร้างทางเดินและห้องสุขาแก่ผู้พิการอัมพาต
 • โครงการอบรมทักษะเพื่อให้ผู้ลี้ภัยช่วยเหลือตนเองได้ โดยสอนทักษะอาชีพ การซ่อมอุปกรณ์ การตัดผม และการเกษตรกรรมเพื่อเป็นความหวังในชีวิต และใช้ความรู้เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว

ปี ที่ผ่านมา UNHCR ช่วยให้ผู้พิการกว่า 700 คน ได้รับแขนขาเทียม สนับสนุนห้องกายภาพบำบัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้บำบัดผู้พิการในค่ายผู้ลี้ภัย ให้การช่วยเหลือทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเอง เป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้

 

โครงการเพื่อผู้สูงอายุ

คงไม่มีใครอยากพลัดพรากจากครอบครัวที่ตนเองรัก แต่ผู้สูงอายุหลายคนในค่ายต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไร้ครอบครัวมาเป็นระยะ เวลานาน

น้ำใจจากท่านจะช่วยผุ้สูงอายุ ดังนี้:

 • โครงการคืนครอบครัวให้ผู้ลี้ภัยที่พลัดพราก ผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่ UNHCR ได้ช่วยให้ผู้ลี้ภัยปีละเกือบ 10,000 คนได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 ทำให้มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวอีกครั้ง
 • โครงการดูแลผู้สูงอายุ คุ้มครอง เยียวยาจิตใจ ดูแลความเป็นอยู่และสุขภาพ

 

โครงการเพื่อผู้ลี้ภัยทุกกลุ่ม

 • โครงการกลับถิ่นฐานโดยสมัครใจ เป็นการมอบทางออกที่ถาวรให้กับผู้ลี้ภัยในประเทศไทยเมื่อพวกเขาสมัครใจเดินทางกลับประเทศของตน
 • โครงการเยียวยาจิตใจ เพื่อช่วยให้ผู้ลี้ภัยที่มีปัญหาทางด้านจิตใจที่เกิดจากความบอบช้ำในอดีตหรือความเครียดจากสถานการณ์ปัจจุบันได้รับการเยียวยาและได้รับการรักษาเพื่อให้เขาเป็นคนปกติทั่วไป และใช้ชีวิตอย่ในสังคมอย่างมีความสุข
 • โครงการให้ความคุ้มครองและให้ความรู้ด้านกฏหมายเพื่อให้ผู้ลี้ภัยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่พักพิง กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของไทย

UNHCR ได้รับงบประมาณจากสหประชาชาติน้อยกว่าร้อยละ 3 ของงบประมาณ อีกร้อยละ 97 เราต้องระดมทุนเพิ่มเติมจากองค์การ รัฐบาล บริษัท และบุคคลทั่วไป น้ำใจของท่านจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงาน และเราซาบซึ้งถึงน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของท่าน ที่มีต่อผู้ลี้ภัยในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบางมากที่สุดเช่นเด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่มีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัว การบริจาคแบบต่อเนื่องเท่านั้นที่จะคืนความหวัง และมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ลี้ภัยได้อย่างถาวร ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การช่วยเหลือจากเงินบริจาค ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ด้วยน้ำใจ