Skip to main content

ภาษา

 

คุณไปรยา ลุนด์เบิร์ก ครบรอบ 1 ปี ทูตสันถวไมตรี UNHCR

 

 

 

คุณไปรยา ลุนด์เบิร์ก ครบรอบ 1 ปี กับการเป็นทูตสันถวไมตรี UNHCR คนแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้

ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี ของการเป็นผู้สนับสนุนและการทำงานในฐานะทูตสันถวไมตรี ได้พิสูจน์ให้เราทุกคนเห็นแล้วว่า คุณไปรยา มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตของเด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยจากสงคราม อุทิศทั้งร่างกายและจิตใจทำงานกับเจ้าหน้าที่ UNHCR ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมลงพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าถึงพื้นที่การทำงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้ผู้ลี้ภัยรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว เป็นสื่อกลางที่สำคัญในการส่งต่อเรื่องราวของผู้ลี้ภัยและความช่วยเหลือไปสู่ผู้คนจำนวนมาก รวมไปถึงการระดมทุนเพื่อมอบความคุ้มครองและสิ่งของช่วยชีวิตพวกเขา

พวกเราทุกคนที่ UNHCR ขอขอบคุณในความเมตตา ความเสียสละและความจริงใจในการทำงานเพื่อมนุษยธรรม เพื่อผู้ลี้ภัยของคุณไปรยา จากใจค่ะ

เราจะร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เราจะไม่หยุดให้ความช่วยเหลือและยืนหยัดเคียงข้างพวกเขาต่อไปค่ะ

 

มีส่วนร่วมกับคุณไปรยาและUNHCR ช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยจากสงครามตอนนี้ที่ https://goo.gl/vWqauF