Skip to main content

ภาษา

 

โครงการอนาคตที่สดใสกว่าของผู้ลี้ภัยปีที่ 2

เด็กๆผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเรียนหนังสือได้ด้วยแสงสว่างจากตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ซื้อได้ด้วยเงินบริจาคจากมูลนิธิอิเกีย

 

เมื่อคุณซื้อหลอดไฟ LEDที่อิเกีย ระหว่างวันที่ 1ก.พ. – 29 มี.ค. 2557 มูลนิธิอิเกียจะบริจาคเงิน 1 ยูโร (41 บาท) ให้แก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR)เพื่อนำไปพัฒนาด้านแสงสว่างแก่ผู้ลี้ภัย

เจนีวา 2 กุมภาพันธ์ (UNHCR) – ต่อเนื่องจากความสำเร็จของโครงการในปีที่ผ่านมา มูลนิธิอิเกียเปิดตัวโครงการ ‘อนาคตที่สดใสกว่าของผู้ลี้ภัย’ ระดมทุนเพื่อผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 2 เดือนในร้านค้าอิเกียทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือโครงการด้านพลังงานทดแทน และด้านการศึกษาแก่ผู้ลี้ภัยในประเทศบังกลาเทศ ชาด เอธิโอเปีย จอร์แดน และซูดาน

อนาคตที่สดใสกว่าของผู้ลี้ภัย                                                                                                                      เมื่อคุณซื้อหลอดไฟ LEDที่อิเกีย ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. – 29 มี.ค. 2557 มูลนิธิอิเกียจะบริจาคเงิน 1 ยูโร (41 บาท) ให้แก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR)เพื่อนำไปพัฒนาด้านแสงสว่าง พลังงานหมุนเวียน และการศึกษาขั้นพื้นฐานในเอธิโอเปีย ซูดาน ชาด บังกลาเทศ และจอร์แดน เพื่อให้เด็กๆ และครอบครัวในชุมชนเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เงินบริจาคที่ได้รับสร้าง “อนาคตที่สดใสกว่าของผู้ลี้ภัย”                                                                            ในปีที่ผ่านมา อิเกียได้บริจาคเงินจำนวน 300 ล้านบาท(7.7 ล้านยูโร)   เพื่อให้UNHCR นำไปพัฒนาการเข้าถึงไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน แก่ผู้ลี้ภัยกว่า 350,000 คนในประเทศเอธิโอเปีย บังคลาเทศ จอร์แดน และชาด ดังนี้

            ·  ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงไฟส่องสว่างในสถานที่ชุมชน อาทิ คลินิค หรือโรงเรียน

·   ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในบ้าน และนอกห้องเรียนเพื่อเด็กๆสามารถเรียนรู้แม้หลังพระอาทิตย์ตก

·   เตาประกอบอาหารประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อค่ายผู้ลี้ภัยจะเป็นสถานที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

·   เทคโนโลยีอื่นๆ ใช้พลังงานจากแหล่งหมุนเวียนเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้พลังงานของครอบครัวผู้ลี้ภัย (ระบบน้ำ ระบบทำความร้อน เป็นต้น)

ผู้ลี้ภัยเกือบ 13 ล้านคนทั่วโลกต้องลี้ภัยออกนอกประเทศ ออกจากบ้านของพวกเขา และหาที่ปลอดภัยในประเทศเพื่อนบ้านหรือที่ๆไกลกว่นั้น กว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็ก พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นที่ที่มืดมิดหลังจากพระอาทิตย์ตกดินซึ่งความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยนั้นแทบไม่มีเลย

ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอิเกียและ UNHCR                                                                                                             มูลนิธิอิเกียเชื่อว่า เด็กทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมในการมีบ้านที่ปลอดภัย แม้ในปัจจุบัน เด็กนับล้านและครอบครัวยังจำเป็นต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือนทุกๆ ปี เพราะภัยสงคราม ความไม่สงบเรียบร้อย และภัยธรรมชาติ มูลนิธิอิเกียจึงทำงานร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ(UNHCR)มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อจัดหาที่พักอาศัย การดูแล และการศึกษา ให้แก่ครอบครัวและเด็กๆ ในค่ายผู้ลี้ภัย รวมทั้งชุมชนโดยรอบในเอธิโอเปีย ซูดาน และจอร์แดน                                                                                                                        ความร่วมมือดังกล่าวรวมถึงการสนับสนุนโครงการวิจัยและการนำนวัตกรรมใหม่ๆ ของ UNHCRมาใช้พัฒนาด้านที่พักอาศัยและแสงสว่างในค่ายผู้ลี้ภัย นอกจากนี้ อิเกียยังถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้UNHCRสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการก่อตั้งโครงการอนาคตที่สดใสกว่าของผู้ลี้ภัย (Brighter Lives for Refugees)จะส่งผลให้มูลนิธิอิเกียและ UNHCR สามารถมอบความช่วยเหลือให้แก่เด็กๆ และครอบครัว รวมทั้งมอบแสงสว่างให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น