Skip to main content

ภาษา

 

คำแถลงโดยนายฟิลลิปโป กรันดี ข้าหลวงใหญ่ฯ UNHCR ต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

 

 

 

นายโคฟี อันนัน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติตั้งแต่พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2549  © UN Photo/Evan Schneider
นายโคฟี อันนัน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติตั้งแต่พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2549 © UN Photo/Evan Schneider

 

เป็นเรื่องเศร้าตอนที่ผมทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของนายโคฟี อันนัน หนึ่งในผู้นำและรัฐบุรุษของโลกผู้ทรงค่าและอดีตเลขาธิการองค์การสหประชาติผู้เป็นที่รักยิ่ง

ท่านเปรียบเสมือนเพื่อนของเราทุกคนที่ UNHCR ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523 ที่ท่านทำงานที่ UNHCR ในกรุงเจนีวา จนกระทั่งปีสุดท้าย การทำงานของท่านในการเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ลี้ภัยและผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างไม่ลดละจะดำรงอยู่เสมอตลอดไป

ช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่ง ท่านได้ช่วยผู้ที่ถูกบังคับให้ลี้ภัยจากสงครามและความรุนแรงหลายล้านคนทั่วโลกได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสูงสุดในระดับนานาชาติ 

ความคำนึงและคำอธิษฐานของผมในวันนี้จะอยู่กับท่านและครอบครัว โลกของเราได้สูญเสียผู้ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งคน รวมถึงเพื่อน ที่ปรึกษา ผู้เป็นต้นแบบและผู้ให้คำแนะนำที่ทรงคุณค่า สิ่งที่ท่านมอบให้เราไว้คือสิ่งที่ช่วยสร้างบรรทัดฐานทางศีลธรรมขั้นสูงแก่ผู้ที่อุทิศตนทำงานเพื่อมนุษยธรรมและสร้างสันติภาพโลก