Skip to main content

ภาษา

 

กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก โดยยูเอ็นเอชซีอาร์ภาคสนาม

กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก โดยยูเอ็นเอชซีอาร์ภาคสนาม

 

ยูเอ็นเอชซีอาร์ (UNHCR) ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) พร้อมทั้งชุมชนผู้ลี้ภัยจากพื้นที่พักพิงฯ รณรงค์ภายใต้โครงการ 1; “Do 1 Thing” (ทำอะไรสัก 1 อย่างเพื่อผู้ลี้ภัย) เพื่อแสดงให้เห็นว่า “I am 1 who cares” (เราเป็นอีกคนหนึ่งที่มีจิตใจห่วงใยผู้ลี้ภัย) เพราะ “1 is too many” (แค่ผู้ลี้ภัยเพียงหนึ่งคนที่ต้องเจ็บปวดก็มากเกินไป)

1. ยูเอ็นเอชซีอาร์แม่สะเรียง จัดกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

  • การแสดงทางวัฒนธรรมจากชุมชนผู้ลี้ภัย ณ พื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย
  • ตอบปัญหาชิงรางวัล เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและองค์กรที่ทำงานเพื่อผู้ลี้ภัย
  • นิทรรศการพร้อมงานออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงหัตถกรรมจากชุมชนผู้ลี้ภัย ในราคาย่อมเยา
  • ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมรางวัล Grierson 2011จากสหราชอาณาจักรเรื่อง ‘Moving To Mars’ เป็นต้น

 

แขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน อาทิ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย(©UNHCRThailand)

 

การแสดงทางวัฒนธรรมจากชุมชนผู้ลี้ภัย ณ พื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย(©UNHCRThailand)

2. ยูเอ็นเอชซีอาร์แม่สอด จัดนิทรรศการเรื่อง แค่เพียงหนึ่งก็มากไปณ โรงยิม โรงเรียนวัดมณีไพรสณฑ์

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

  • จัดแสดงภาพถ่าย โปสเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
  • จัดประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ “สิ่งหนึ่งที่ฉันสามารถทำได้เพื่อผู้ลี้ภัย”โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กนักเรียนได้บอกเล่าถึงหนทางที่พวกเขาจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัย และ ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้หันมาตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้และพร้อมใจกันช่วยแก้ปัญหานี้ในแบบของตนเอง

นิทรรศการเรื่อง “แค่เพียงหนึ่งก็มากไป”(©UNHCRThailand)

 

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะประกวดเรียงความ(©UNHCRThailand)

 

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะประกวดเรียงความ(©UNHCRThailand)

3. ยูเอ็นเอชซีอาร์ กาญจนบุรี จัดนิทรรศการเรื่อง “แค่เพียงหนึ่งผู้ลี้ภัยที่สิ้นหวังก็มากไป” ที่ เทสโก้ โลตัส กาญจนบุรี

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

  • จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายวีดีโอ โปสเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
  • จัดแสดงกระดานเรื่องราวอธิบายความรู้สึกและความหวังของผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ“แค่เพียงหนึ่งผู้ลี้ภัยที่สิ้นหวังก็มากไป”

นิทรรศการการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ลี้ภัย(©UNHCRThailand)

 

นิทรรศการการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ลี้ภัย(©UNHCRThailand)

 

การจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ลี้ภัย(©UNHCRThailand)

4.ยูเอ็นเอชซีอาร์แม่ฮ่องสอน จัดนิทรรศการเรื่องวันผู้ลี้ภัยโลกภายใต้หัวข้อเรื่อง ทำอะไรสัก 1 อย่างเพื่อผู้ลี้ภัยและ “แค่เพียงหนึ่งก็มากไป” วิทยาลัยชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

  • จัดแสดงนิทรรศการเรื่องวันผู้ลี้ภัยโลกภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทำอะไรสัก 1 อย่างเพื่อผู้ลี้ภัย”และ“แค่เพียงหนึ่งก็มากไป”ซึ่งให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

นิทรรศการเรื่องวันผู้ลี้ภัยโลกให้ความรู้เรื่องความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ลี้ภัย(©UNHCRThailand)

 

นิทรรศการเรื่องวันผู้ลี้ภัยโลกให้ความรู้เรื่องความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ลี้ภัย(©UNHCRThailand)