Skip to main content

ภาษา

 

การแก้ไขปัญหากฎหมายเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐในประเทศไทย

 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐในประเทศไทย : ผลกระทบตั้งแต่ปี 2551 และแนวทางในอนาคต การเสวนาในวันที่ 28 ก.พ. ดำเนินการอภิปรายโดย นายเจมส์ ลินซ์ ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย และศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในงานนี้ ยูเอ็นเอชซีอาร์ยังได้เปิดตัวเอกสารเกี่ยวกับภาวะไร้รัฐ 3 เรื่อง คือ รายงานประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาค คู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภา และกรอบการทำงานเพื่อป้องกัน ลด และให้ความคุ้มครองภาวะไร้รัฐ