Skip to main content

ภาษา

 

ยูเอ็นเอชซีอาร์ เพิ่มงบระดมทุนต้องการ 120 ล้านเหรียญสหรัฐ

เรือของหน่วยงานที่ยูเอ็นเอชซีอาร์สนับสนุนบรรทุกอุปกรณ์ยังชีพข้ามแม่น้ำสวัตในเมือ

 

เหตุการณ์อุทกภัยได้ขยายวงกว้างไปในพื้นที่ทางภาคใต้ของปากีสถานในหลายวันที่ผ่านมา เกิดปรากฎการณ์ “ดอกเห็ด” น้ำท่วมได้กระจายไปทั่วจังหวัดซินด์ เจ้าหน้าที่ของเรารายงานว่าผู้พลัดถิ่นจำนวน 700,000 คนอาศัยในพื้นที่พักพิงจำนวน 1,800 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน วิทยาลัย หรือค่ายที่รัฐบาลจัดเตรียมให้ ยูเอ็นเอชซีอาร์ แจกจ่ายเต็นท์ และอุปกรณ์ยังชีพต่างๆ และยังให้คำแนะนำทางเทคนิคต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการค่าย และการประสานงานแก้ปัญหาต่างๆในค่ายอีกด้วย

จากความขาดแคลนที่เพิ่มขึ้น ยูเอ็นเอชซีอาร์ จึงได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่หน่วยงานต้องระดมทุนจาก 41 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 120 สหรัฐ งบประมาณที่ได้จะทำให้ยูเอ็นเอชซีอาร์มอบที่พัก และให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนต่อผู้ประสบภัยกลุ่มที่เปราะบางที่สุด จำนวนกว่า 2 ล้านคนใน 4 เดือนข้างหน้าต่อไป