Skip to main content

ภาษา

 

บริษัท แมนพาวเวอร์ (ประเทศไทย)

บริษัท แมนพาวเวอร์ (ประเทศไทย)

 

บริษัท แมนพาวเวอร์ (ประเทศไทย) ร่วมมือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) จัดแถลงผลการดำเนินงานโครงการนำร่อ ง การฝึกอบรมผู้ลี้ภัยที่เป็นชนกลุ่มน้อยจากประเทศพม่า ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ จังหวัดตาก ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการหางาน และใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยครูผู้สอนและพนักงานอาสาสมัครจากบริษัทแมนพาวเวอร์ (ประเทศไทย) เพื่อให้ความรู้ต่อผู้ลี้ภัยโดยใช้วิดีโอ การจำลองบทบาท และการสอนในห้องเรียน เพื่อให้ผู้ลี้ภัยเรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในสำนักงานในอเมริกา ภายในงานมี มร.ไซมอน แมทธิว (ซ้าย)ผู้จัดการทั่วไป บริษัทแมนพาวเวอร์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย มร.เจมส์ ลินช์ (ขวา) รองผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ สำนักงานส่วนภูมิภาคในประเทศไทย และ มร.ไบรอัน เอ โซโลมอน (กลาง) ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย ของ องค์การ โซอา ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ร่วมให้รายละเอียดความเป็นมาของโครงการและผลการดำเนินงานความสำเร็จของโครงการในปีแรก และการดำเนินงานต่อเนื่องในปีที่สอง ของทั้ง 3 องค์กรเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ลี้ภัยทั้ง 64 คน ให้มีโอกาสดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป