Skip to main content

ภาษา

 

เที่ยวบินบรรเทาทุกข์เที่ยวแรกได้ลงจอดในเมืองออชเพื่อช่วยเหลือคน 15,000 คน

เที่ยวบินบรรเทาทุกข์เที่ยวแรกได้ลงจอดในเมืองออชเพื่อช่วยเหลือคน 15,000 คน

 

เครื่องบินขนสินค้าลำแรกบรรทุกที่พักอาศัยและสิ่งบรรเทาทุกข์จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) เดินทางมาถึงเมืองออช ประเทศคีร์กิซสถานตามเวลาท้องถิ่น ส่วนลำที่สองคาดว่าจะถึงภายในหนึ่งวัน

เครื่องบินสองลำซึ่งเป็นเที่ยวบินบรรทุกสินค้าเที่ยวแรกของ ยูเอ็นเอชซีอาร์ ที่มาถึงเมืองออชนับแต่วิกฤตการณ์ปะทุขึ้นได้นำสิ่งของช่วยเหลือ 80 ตันสำหรับผู้คนประมาณ 15,000คน และสิ่งของช่วยเหลืออีก240 ตันสำหรับผู้ลี้ภัยที่พร้อมที่จะย้ายไปยังอุชเบกิซสถานซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน

เที่ยวบินของวันนี้ กาชาดสากลเป็นผู้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อเก็บและแจกจ่ายความช่วยเหลือร่วมกับองค์กรที่ยูเอ็นเอชซีอาร์สนับสนุน ยูเอ็นเอชซีอาณืได้มอบยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้องค์กรที่เป็นผู้ดำเนินโครงการให้เรา เพื่อเข้าประเมินสถานการณ์ของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ การให้ความช่วยเหลือนี้กำลังดำเนินการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ซึ่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จากคลังที่มีอยู่พร้อมที่จะนำไปใช้ได้

ยูเอ็นเอชซีอาร์ จะเริ่มต้นปฏิบัติการช่วยเหลือในเมืองออชและจาลาล-อาบัดในทันทีที่มีความมั่นคงปลอดภัย คณะผู้แทนด้านความมั่นคงของสหประชาชาติเดินทางมาถึงในวันนี้ที่เมืองจาลาล-อาบัดเพื่อประเมินสถานการณ์ที่นี่ หน่วยรักษาความปลอดภัยล่วงหน้าที่แยกออกมาจะมาถึงสนามบินเมืองออชเพื่อเตรียมการสำหรับฐานส่งกำลังของสหประชาชาติที่นี่

แปลโดย คุณกิตติพงษ์ พงษ์พัทธนคุณ