Skip to main content

ภาษา

 

ยูเอ็นเอชซีอาร์จัดงานวันผู้ลี้ภัยโลกในประเทศไทย

ยูเอ็นเอชซีอาร์จัดงานวันผู้ลี้ภัยโลกในประเทศไทย

 

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันผู้ลี้ภัยโลกในวันที่ 20 มิถุนายน ยูเอ็นเอชซีอาร์ ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวความคิดเดียวกันทั่วโลก “Home -- They took my home but they can’t take my future” หรือ “บ้าน ผู้ลี้ภัยอาจถูกบังคับให้ออกจากบ้าน แต่ไม่มีใครทำลายอนาคตพวกเขาได้” โดยในประเทศไทย ยูเอ็นเอชซีอาร์ จัดกิจกรรมทั้งในค่ายผู้ลี้ภัย กลางเมืองในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งกรุงเทพ กิจกรรมทั้งหมดมีระยะเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ตั้งแต่ 18-29 มิ.ย. เพื่อระลึกถึงชัยชนะ และความยากลำบากที่ผู้ลี้ภัยต้องพบเจอ

  • กรุงเทพ : ยูเอ็นเอชซีอาร์ ฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Cambodia Dreams เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก
  • แม่ฮ่องสอน : การเฉลิมฉลองในค่ายผู้ลี้ภัย และในจังหวัด

ยูเอ็นเอชซีอาร์ ฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Cambodia Dreams เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันผู้ลี้ภัยโลกในวันที่ 20 มิถุนายน ยูเอ็นเอชซีอาร์ ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวความคิดเดียวกันทั่วโลก “Home -- They took my home but they can’t take my future” หรือ “บ้าน ผู้ลี้ภัยอาจถูกบังคับให้ออกจากบ้าน แต่ไม่มีใครทำลายอนาคตพวกเขาได้” โดยยูเอ็นเอชซีอาร์ ประเทศไทยจัดงานฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย เรื่องราวที่พวกเขาต้องประสบ เเละต้องเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สารคดี Cambodia Dreams นำเสนอเรื่องราวคู่ขนานของครอบครัวชาวเขมรที่ ถูกทำให้เเตกเเยกเป็นสองฝั่ง โดยครึ่งหนึ่งของครอบครัว อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านชนบทของประเทศกัมพูชา

ผู้ชมกว่า 150 คนในงาน มีความรู้สึกแตกต่างกันไปหลังชมภาพยนตร์

“ผมไม่เคยรู้เรื่องผู้ลี้ภัยมาก่อน หลังจากได้ดูหนังเรื่องนี้แล้ว ผมต้องการช่วยเหลือพวกเขามากขึ้น ผมยินดีช่วยยูเอ็นเอชซีอาร์ไม่ว่าจะประชาสัมพันธ์เรื่องผู้ลี้ภัย หรือช่วยหาผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมากขึ้น” ความคิดเห็นของหนึ่งในผู้ชม

 

โดย อรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์

การเฉลิมฉลองในค่ายผู้ลี้ภัย และในจ.แม่ฮ่องสอน

สำนักงานยูเอ็นเอชซีอาร์ จ.แม่ฮ่องสอน เฉลิมฉลองวันผู้ลี้ภัยโลกซึ่งตรงกับวันที่ 20 มิ.ย.ของทุกปี ร่วมกับผู้ลี้ภัยในค่ายบ้านใหม่ในสอย และบ้านแม่สุรินทร์ ในงานมีการแจกรางวัลให้ ผู้ลี้ภัยเด็กจากการประกวดภาพวาด การเขียนเรียงความ และการแต่งกลอน ภายใต้แนวความคิดเรื่อง “บ้าน”

นอกจากนี้ ในใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานด้านการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัย และแสดงผลงานของผู้ลี้ภัยที่ชนะการประกวดภาพวาด การเขียนเรียงความ และการแต่งกลอน แขกผู้มีเกียรติในงานได้แก่ นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจ.แม่ฮ่องสอน และนายนาอีม เจ ดูรานนี่ เจ้าหน้าที่ด้านการให้ความคุ้มครอง สำนักงานยูเอ็นเอชซีอาร์ แม่ฮ่องสอน

       

โดย กิตติวัฒน์ สันติธัญโรจน์

กาญจนบุรี และราชบุรี : ยูเอ็นเอชซีอาร์ฉลองวันผู้ลี้ภัยโลกในค่ายผู้ลี้ภัย

สำนักงานยูเอ็นเอชซีอาร์ภาคสนามกาญจนบุรี เฉลิมฉลองวันผู้ลี้ภัยโลกภายใต้แนวความคิด “บ้าน พวกเขาอาจทำให้เราต้องออกจากบ้าน แต่ไม่มีใครทำลายอนาคตของเราได้” โดยเน้นหนักในเรื่องสิทธิของผู้ลี้ภัยที่จะมีความหวัง และดำรงชีวิตอย่างอิสระเหมือนมนุษย์ทั่วไป

ผู้ลี้ภัยซึ่งอาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมและสื่อความคิดและความรู้สึกของพวกเขาผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการ การแสดง การประกวด และการเล่นกีฬา กิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัย และร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ลี้ภัย หรือแม้แต่ในกลุ่มผู้ลี้ภัยด้วยกันเองอีกด้วย

ที่จังหวัดกาญจนบุรี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้เกียรติเปิดงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมงาน อาทิ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง (หัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง) รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี ผู้ช่วยผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 และเจ้าหน้าที่จากอำเภอสังขละบุรี

ที่จังหวัดราชบุรี ยูเอ็นเอชซีอาร์ร่วมกับอำเภอสวนผึ้ง และหน่วยงานพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ)ในการจัดงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน ซึ่งประธานในงานคือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ร่วมงานจาก หน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัด อาทิ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 137 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สถานีอนามัยสวนผึ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง กำนันตำบล.สวนผึ้ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านถ้ำหิน หัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน และเจ้าหน้าที่อำเภอสวนผึ้ง

ยูเอ็นเอชซีอาร์ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมจัดงานอย่างประสบความสำเร็จในครั้งนี้

เขียนโดย หทัยมาต ปูรณานนท์

Tham Hin

เขียนโดย หทัยมาต ปูรณานนท์

วันผู้ลี้ภัยโลกที่แม่เสรียง

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันผู้ลี้ภัยโลกซึ่งตรงกับวันที่ 20 มิ.ย.ของทุกปี ยูเอ็นเอชซีอาร์ สำนักงานอ.แม่เสรียงจัดงานในวันที่ 18 มิ.ย. ที่เทศบาลจังหวัด ผู้เข้าชมงานได้ร่วมเล่นเกม และชมภาพยนตร์ และสารคดีเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของผู้ลี้ภัย ในค่ายผู้ลี้ภัยแม่ลามาหลวง และแม่ละอูน คณะกรรมการพื้นที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดร้องเพลง และเล่านิทานในวันที่ 19 และ 21 มิ.ย. ตามลำดับ