Skip to main content

ภาษา

 

ใบสมัครรางวัลนานเซ็น

ยูเอ็นเอชซีอาร์เปิดรับสมัครผู้เสนอชื่อรับรางวัลนานเซ็น

 

เดิมเป็นที่รู้จักในนามของ Nansen Medal  รางวัลนี้ตั้งชื่อตามนักสำรวจขั้วโลกชาวนอร์เวย์ Fridtjof Nansen ผู้ซึ่งเป็นท่านแรกที่ดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ  และได้รับรางวัลโนเบลสาชาสันติภาพ ปี 1922

รางวัล Nansen Refugee Award นี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 1954 โดยเป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้แก่องค์กรหรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับการยอมรับว่าได้อุทิศตนในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และถือกันว่าเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติยศสูงสุดของยูเอ็นเอชซีอาร์ อันประกอบด้วยเหรียญรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 100,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ  ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ ให้กับคณะกรรมการฯพิจารณา เพื่อทำการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลในแต่ละปี ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะมาจากภูมิภาคที่แตกต่างกันของโลก โดยไม่คำนึงถึงศาสนา สีผิว อายุ หรือ สาชาวิชาชีพ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นผู้ที่อุทิศความพยายามอย่างยิ่งยวดเป็นระยะเวลายาวนาน ในการช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นทั่วโลก 

เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะรางวัลนานเซ็น ได้สร้างประโยชน์ และโครงการมากมายที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยโดยมียูเอ็นเอชซีอาร์ให้คำปรึกษา ในปัจจุบัน โครงการเงินทุนของนานเซ็นได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้ลี้ภัยในที่ต่างๆ เช่น ที่กัมพูชา บอตสวานา และเวเนซูเอลา โดยได้ถูกนำไปใช้ในการจัดตั้งพื้นที่รักษาพยาบาลสำหรับผู้ลี้ภัยที่เป็นเด็กในปากีสถาน  อาคารเรียนของโรงเรียนที่เมืองคาทูมลาในแทนซาเนีย และโครงการสร้างรายได้แก่ผู้พลัดถิ่นจากผลกระทบของกับระเบิดในภาคใต้ของเลบานอน

จวบจนปัจจุบัน มีบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรต่างๆไม่ต่ำกว่า 60 ราย ที่ได้รับรางวัล Nansen Refugee  นับตั้งแต่ เอเลนอร์ รูสเวลท์ ได้รางวัลนี้เป็นคนแรก ในปี 1954  และล่าสุดในปี 2009 ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ คือ วุฒิสมาชิก เอดเวิร์ด เคเนดี้ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นผู้ชนะเลิศที่ไม่มีใครเทียบได้ ในการให้ความคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมาเป็นเวลานานกว่า 45 ปี

แปลโดย คุณกรินทร์ กรินทสุทธิ์