Skip to main content

ภาษา

 

แคมเปญ Nobody Left Outside เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก ปีที่2 ทีมงานข่าว 3 มิติ ลงพื้นที่ประเทศตุรกี ร่วมกับ UNHCR

 

ทีมงานข่าว 3 มิติ ลงพื้นที่ประเทศตุรกี ร่วมกับ UNHCR ติตตามการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย ในโครงการ Nobody Left Outside เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก

 

 

 

 

สถานการณ์ผู้ลี้ภัยที่มีจำนวนมากสูงเป็นประวัติการณ์ ทั้งจากสงครามซีเรีย และล่าสุดจากวิฤตผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา  ทำให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR ยังต้องระดมทุนเพื่อจัดหาที่พักพิงปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยที่ต้องการเร่งด่วนกว่า 2 ล้านคน จำนวนกว่า 700 ล้านบาท ในโครงการ Nobody Left Outside  เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก  ซึ่งเป็นแคมเปญระดับโลกที่เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วได้เงินบริจาคทั่วโลก กว่า 595 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้กว่า 8 แสนคน เฉพาะในประเทศไทยมีผู้บริจาคกว่า 10 ล้านบาท แต่ยังไม่เพียงพอ UNHCR จึงรณรงค์โครงการ Nobody Left Outside เป็นปีที่ 2 โดยข่าว 3 มิติร่วมลงพื้นประเทศตุรกีที่มีผู้ลี้ภัยมากที่สุดในโลก

 

ตอนที่ 1: Nobody Left Outside ระดมทุนจัดหาที่พักพิงปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยปีที่ 2 [รายงานข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2560]

 

 

ตอนที่ 2: ชีวิตผู้ลี้ภัยซีเรียในประเทศตุรกี [รายงานข่าววันที่ 21 พฤศจิกายน 2560]

 

 

ตอนที่ 3: การจัดการผู้ลี้ภัยชาวซีเรียกว่า 3 ล้านคนในตุรกี [รายงานข่าววันที่ 22 พฤศจิกายน 2560]

 

 

ตอนที่ 4: ที่พักพิงที่ปลอดภัยของผู้ลี้ภัยซีเรียในประเทศตุรกี [รายงานข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2560]

 

 

ตอนที่ 5: การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยของรัฐบาลตุรกี [รายงานข่าววันที่ 25 พฤศจิกายน 2560]

 

 

ตอนที่ 6: วิกฤตผู้ลี้ภัยปี 2017 [รายงานข่าววันที่ 25 พฤศจิกายน 2560]

 

 

 

ร่วมติดตามข่าวการลงพื้นที่ สถานการณ์และการทำงานของ UNHCR ทางรายการข่าว 3 มิติ
 
คนไทยสามารถร่วมโครงการ Nobody Left Outside  เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก ด้วยการบริจาคเพื่อมอบที่พักพิงเร่งด่วน
1. ผ่าน SMS พิมพ์ 30 ส่งมาที่ 4642789 (เพื่อบริจาคครั้งละ 30 บาท)
2. ทางเว็บไซต์ https://www.unhcr.or.th/donate/nobody-left-outside
 
 
#NobodyLeftOutside
#UnhcrThailand
#UnhcrTurkey
#SyrianRefugees