Skip to main content

ภาษา

 

ยูเอ็นเอชซีอาร์ มอบรางวัล นานเซ็นแด่วุฒิสมาชิก เอ็ดเวิร์ด เคนเนดี้

 

เจนีวา วันที่ 15 ก.ย. (ยูเอ็นเอชซีอาร์) –หน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติได้ออกประกาศเมื่อวันอังคารว่า จะมอบรางวัลนานเซ็นให้แก่ วุฒิสมาชิก เอ็ดเวิร์ด เคนเนดี้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสำหรับความสำเร็จของท่าน และความเป็นผู้นำอย่างมิอาจหาใครเทียมได้เกี่ยวกับงานด้านให้ความคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยมามากกว่า 45 ปี

ผลงานของวุฒิสมาชิก เคนเนดี้ ที่ก่อตั้งโครงการรองรับผู้ลี้ภัย และโครงการรับผู้ลี้ภัยมาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกา ได้ส่งผลโดยตรงต่อการได้ช่วยเหลือผู้ที่หนีจากการถูกประหัตประหารหลายล้านคนให้มีโอกาสได้รับความคุ้มครอง และได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสหรัฐอเมริกา ท่านเป็นผู้สนับสนุนหลักสำหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยกว่า 70 ข้อ และเป็นผู้ผลักดันในการบรรจุหลักการคุ้มครองผู้ลี้ภัยในระดับนานาชาติเข้าไว้ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ในการประกาศรางวัลนานเซ็นในปีนี้ ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ คือนายอันโตนิโอ กุเตอเรส กล่าวว่า  “วุฒิสมาชิก เคนเนดี้ มีบทบาทอันโดดเด่นในการเป็นกระบอกเสียงสำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิมีเสียง ปีแล้วปีเล่า แม้จะมีความขัดแย้งมาอย่างต่อเนื่อง ท่านก็ยังนำเอาประเด็นความยากลำบากของผู้ลี้ภัยเป็นวาระสำคัญและผลักดันนโยบายที่ช่วยชีวิต และสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ลี้ภัยอย่างนับไม่ถ้วน”

ตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2505 วุฒิสมาชิกเคนเนดี้ ได้นำแนวทางที่ครอบคลุมทุกด้าน และต่อสู้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัย ท่านโน้มน้าวสภาคองเกรสได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเร่งรัดการออกกฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย และยังได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิกฤติการณ์ของผู้ลี้ภัยอีกด้วย

วุฒิสมาชิกเคนเนดี้ ได้พบกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ในระดับที่สูงที่สุด สนับสนุนให้พวกเขาต้อนรับผู้ลี้ภัยที่เข้ามาขอความคุ้มครองในดินแดนของประเทศเหล่านั้น งานของท่านช่วยสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความท้าทายที่ผู้ลี้ภัยต้องประสบอยู่ทั่วโลก ท่านยังได้พบปะกับผู้ลี้ภัยเองอย่างสม่ำเสมอ ไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยในที่ต่างๆทั่วโลก รวมทั้งในชุมชนต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ตลอดเวลาที่ผ่านมา ในสภาคองเกรส ท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทร และความปรารถนาดีต่อผู้ลี้ภัยในฐานะปัจเจกชน และในระดับชุมชนอย่างไม่ท้อถอย

ความสนใจของวุฒิสมาชิก เคนเนดี้ ในด้านการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงชายแดนของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ท่านเป็นทั้งกระบอกเสียง และความหวังของผู้ที่ถูกประหัตประหาร และพลัดถิ่นทั่วโลก ท่านดึงดูดความใส่ใจให้มาที่วิกฤติการณ์ผู้ลี้ภัยในทวีปแอฟริกา เอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก และอเมริกาใต้ ในไม่นานมานี้ ท่านได้มีบทบาทสำคัญในการชักนำให้ผู้คนได้รับรู้ถึงความขาดแคลนของผู้ลี้ภัยชาวอิรัค

ยูเอ็นเอชซีอาร์ มีความปลื้มใจที่ได้มีโอกาสแจ้งให้วุฒิสมาชิก เคนเนดี้ ทราบถึงผลการตัดสินของคณะกรรมการเมื่อเดือนมิถุนายน และรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของท่าน

ยูเอ็นเอชซีอาร์จะมอบรางวัลนานเซ็น เป็นประจำทุกปีให้แก่บุคคล หรือองค์กรที่มีความโดดเด่นในการทำงานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย รางวัลนี้ยังรวมถึงเงินรางวัลจำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลสามารถนำไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านที่ตนเองสนใจ รางวัลนานเซ็นนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2497 เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ ฟริดฮอฟ นานเซ็น ชาวนอร์เวย์ ซึ่งเป็นทั้งนักสำรวจ นักวิทยาศาสตร์ และดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติเป็นคนแรก  

การมอบรางวัลนานเซ็น จะมีขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา