Skip to main content

ภาษา

 

วันมนุษยธรรมโลก 2556

 

กรุงเทพฯ 19 ส.ค (ยูเอ็นเอชซีอาร์)  - งานกิจกรรมวันมนุษยธรรมโลก 2013 ที่ผ่านมา คุณกัณวีร์ สืบแสง เจ้าหน้าที่ยูเอ็นเอชซีอาร์เป็นตัวแทนขององค์การ และนักมนุษยธรรม บอกกับทุกคนว่าโลกต้องการฮีโร่มากขึ้น และทุกคนคือฮีโร่ได้ง่ายๆด้วยการช่วยเหลือกัน แบ่งปันความรัก ความห่วงใย และความเข้มแข็งให้แก่กัน 

 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 19 สิงหาคมเป็นวันมนุษยธรรมทั่วโลกในปี 2551 เพื่อเป็นการระลึกถึงโศกนาฎกรรมการระเบิดที่โรงแรม คาแนล ในกรุงแบกแดดซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ 22 คนเสียชีวิต รวมถึงผู้แทนเลขาธิการพิเศษขององค์การสหประชาชาติในอิรัก  คุณ เซอร์จิโอ วีอีรา เดอมอลโล และมีผู้คนได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 150 คน

วันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ต้องสูญเสียชีวิตของพวกเขาในการทำงานเพื่อมนุษยธรรม และผู้ที่ยังคงนำความช่วยเหลือ และการบรรเทาทุกข์ให้กับคนนับล้าน นอกจากนี้เพื่อสร้างการตระหนักถึงความต้องการการสนับสนุนการทำงานด้านมนุษยธรรมทั่วโลก และความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือเหล่านั้นเพียงพอ

เวลานี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่ของยูเอ็นเอชซีอาร์ 5 คนได้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในอัฟกานิสถานซีเรีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เราจะขอใช้โอกาสในวันมนุษยธรรมโลกนี้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ และเสียสละของพวกเขา และครอบครัวของพวกเขา

UNHCR ขอขอบคุณฮีโร่ทุกคนที่สนับสนุนเราคุ้มครองผู้ลี้ภัยผู้ที่เปราะบางที่สุด เพื่อให้เขามีชีวิตใหม่นะคะ