Skip to main content

ภาษา

 

น้ำท่วมใหญ่จ.ตาก UNHCR ร่วมช่วยผู้ประสบภัย

ยูเอ็นเอชซีอาร์บริจาคเงิน และแผ่นพลาสติกเอนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับสภากาชาดไทย

 

อ. แม่สอด จ.ตาก 1 ส.ค.(ยูเอ็นเอชซีอาร์)- อุทกภัยครั้งใหญ่ในจ.ตากได้สร้างความเสียหาย และสูญเสียจำนวนมาก ยูเอ็นเอชซีอาร์ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนกับสภากาชาดไทย โดยบริจาคแผ่นพลาสติกเอนกประสงค์ที่สามารถปรับใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งสหภาพยุโรป หรือ ECHO จำนวน 250 ชุด และมอบเงินบริจาคที่รวบรวมจากเจ้าหน้าที่ยูเอ็นเอชซีอาร์เพื่อช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยคุณปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด และปลัดอัครพันธุ์ พูนศิริ หัวหน้ากิจการพิเศษอำเภอแม่สอด เป็นตัวแทนรับมอบของบริจาค

เราขอขอบคุณยูเอ็นเอชซีอาร์อย่างมาก ที่นอกจากจะช่วยผู้ลี้ภัยในค่ายแล้วยังมีน้ำใจช่วยคนไทยอีก ขอบคุณอีกครั้งครับ” เจ้าหน้าที่ไทยกล่าว

ยูเอ็นเอชซีอาร์ขอตอบแทนคนไทยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมาโดยตลอด ในยามวิกฤตินี้ ยูเอ็นเอชซีอาร์ขอเป็นกำลังใจให้ชาวไทยผ่านพ้นภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

 

ยูเอ็นเอชซีอาร์บริจาคเงิน
ยูเอ็นเอชซีอาร์บริจาคเงินที่รวบรวมจากเจ้าหน้าที่ยูเอ็นเอชซีอาร์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับสภากาชาดไทย 

 

 

เจ้าหน้าที่ไทยลำเลียงของบริจาคจากยูเอ็นเอชซีอาร์
เจ้าหน้าที่ไทยลำเลียงของบริจาคจากยูเอ็นเอชซีอาร์