Skip to main content

ภาษา

 

วารสารการทำงานของยูเอ็นเอชซีอาร์ในประเทศไทย และพม่า

วารสารการทำงานของยูเอ็นเอชซีอาร์ในประเทศไทย และพม่า ฉบับที่ 1 เดือนกรกฏาคม 2556

 

พบกับความสำเร็จและความท้าทายของยูเอ็นเอชซีอาร์ในการทำงานเพื่อมนุษยธรรม

ยูเอ็นเอชซีอาร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานร่วมกันเพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัยชาวพม่าในช่วงหลายทศวรรษของการพลัดถิ่นของพวกเขา

ยูเอ็นเอชซีอาร์คุ้มครองผู้ลี้ภัย และบุคคลในความห่วงใยโดยเน้นความสนใจให้กับกลุ่มคนที่มีความเปราะบางมากที่สุด รวมถึงเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ และผู้ปกครองที่ต้องอยู่โดยลำพังหรือที่ถูกทอดทิ้ง ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล คนพิการ และกลุ่มเพศทางเลือกที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

ตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านมา

  • ตั้งแต่ปี 2527 ผู้ลี้ภัยมากกว่า 220,000 คน ที่ลี้ภัยจากความรุนแรงได้รับความคุ้มครอง
  • สร้างระบบคุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัย และเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
  • สร้างความตระหนักรู้ การป้องกัน และโครงการเพื่อยุติความรุนแรงระหว่างเพศ
  • ตั้งแต่ปี 2553 เด็กเกิดใหม่กว่า 6,000 คนได้รับใบรับรองการเดเพื่อป้องกันการไร้สัญชาติ
  • สร้างการเข้าถึงระบบกฏหมายไทยในการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัย
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
Thailand-Myanmar x-border bulletin July 2013 - V3 4.pdf4.13 MB