Skip to main content

ภาษา

 

"จากความสงบสุขในบ้านสู่สันติภาพในโลก" ยูเอ็นเอชซีอาร์จัดกิจกรรม 16 วันรณรงค์ยุติความรุนแรงทางเพศ

ผู้ลี้ภัยในค่ายแม่หละจัดกิจกรรมในวันที่ 23 พ.ย. รณรงค์ยุติความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็ก เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในค่าย

 

7 ธันวาคม 2555 (ยูเอ็นเอชซีอาร์)- "จากความสงบสุขในบ้านสู่สันติภาพในโลก" เป็นสโลแกนที่ยูเอ็นเอชซีอาร์ใช้ในปีนี้ โดยยูเอ็นเอชซีอาร์ร่วมกับพันธมิตร บุคคลในความห่วงใยของยูเอ็นเอชซีอาร์ และประชาคมโลกช่วยกันเรียกร้องเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ เพราะแม้จะมีการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นของความรุนแรงทางเพศ และความพยายามที่จะต่อสู้กับความรุนแรงนี้ ตัวเลขของเหยื่อผู้หญิงที่ถูกละเมิดสิทธิยังคงเป็นตัวเลขที่น่ากลัวอยู่มาก และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเหลื่อมล้ำทางเพศที่ยังมีให้เห็นอยู่ทั่วโลก

การป้องกันและการรณรงค์ยุติความรุนแรงทางเพศและระหว่างเพศ (SGBV) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินงานของยูเอ็นเอชซีอาร์ ยูเอ็นเอชซีอาร์ยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและรณรงค์ยุติความรุนแรงทางเพศ และได้จัดกิจกรรม 16 วันยุติความรุนแรงทางเพศ หรือ 16 Days of Activism against Sexual and Gender-Based Violence เพื่อสนับสนุนการยุติความรุนแรงทางเพศทั่วโลก

 "ความรุนแรงทางเพศเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น" นาย อันโตนิโอ กูเตรเรส ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติกล่าว "มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะยอมรับว่าการป้องกันและการรณรงค์ยุติความรุนแรงทางเพศสามารถช่วยชีวิตคนได้"

ในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ยูเอ็นเอชซีอาร์ร่วมกับพันธมิตรและผู้ลี้ภัย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้จัดกิจกรรม “16 วันยุติความรุนแรงทางเพศ” กิจกรรมรณรงค์นี้จัดขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทย-พม่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และสร้างความตะหนักรู้เพื่อป้องกันและยุติความรุนแรงทางเพศ

ในค่ายแม่ละ ค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กิจกรรมนี้ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีกิจกรรมตอบคำถามในบริบทของการป้องกันและการแก้ไขความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็ก และกิจกรรมอภิปรายในหัวข้อเรื่องความรุนแรงทางเพศ

ยูเอ็นเอชซีอาร์จัดกิจกรรม 16 วันรณรงค์ยุติความรุนแรงทางเพศและระหว่างเพศ ©UNHCR/N.Mitjong
ยูเอ็นเอชซีอาร์จัดกิจกรรม 16 วันรณรงค์ยุติความรุนแรงทางเพศ ©UNHCR/N.Mitjong

 

เปิดการกล่าวสุนทรพจน์โดย SGBV คณะกรรมการประธานกรรมการ รองประธาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เปิดการกล่าวสุนทรพจน์โดยคณะกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง © UNHCR/N.Mitjong