Skip to main content

ภาษา

 

ชาวบ้านในรัฐยะใข่ ประเทศพม่ายังคงต้องพลัดถิ่นในประเทศตนเอง

ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านหลายหมื่นคนในชุมชนในรัฐยะไข่ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

 

ย่างกุ้ง, พม่า (ยูเอ็นเอชซีอาร์) –เป็นเวลากว่า 4 เดือนหลังจากที่ความรุนแรงระหว่างชุมชนได้แผ่ขยายพื้นที่ไปทั่วภาคตะวันตกของรัฐยะไข่ในประเทศพม่า ชาวบ้านยังคงต้องออกจากบ้าน เนื่องจากการขาดแคลนอาหาร การไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ และความช่วยเหลืออื่นๆ

"ตามตัวเลขที่ได้จากหน่วยงานท้องถิ่นหลายหน่วยงานพบว่าปัจจุบันมีกว่า 75,000 คนที่พลัดถิ่นภายในประเทศตนเอง อาศัยอยู่ในค่ายผู้พลัดถิ่นในประเทศ ในรัฐยะไข่ ส่วนใหญ่อยู่ในและรอบ ๆ เมืองซิตเว จ๊อกต่อ และมงดอว์" เอเดรีย เอ็ดเวิร์ด โฆษกยูเอ็นเอชซีอาร์กล่าว

จำนวนนี้เพิ่มขึ้นจากการประมาณการของรัฐบาลที่คาดเมื่อตอนต้นว่ามีประมาณ 50,000 คนที่ต้องพลัดถิ่นหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงต้นเดือนมิถุนายน และในช่วงต้นเดือนสิงหาคมมีการปะทุของความรุนแรงขึ้นอีกในเมืองจ๊อกต่อ กว่า 4,000 คนที่บ้านถูกไฟไหม้จากการโจมตี

"นี่คือผลกระทบทางอ้อมจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น และชาวบ้านเป็นผู้ได้รับ" เอ็ดเวิร์ดกล่าวว่า "หน่วยงานเพื่อมนุษยธรรมทั้งหลายมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือชุมชนได้รับผลกระทบทั้งหมดโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นกลาง ซึ่งป็นหลักการด้านมนุษยธรรม" เขากล่าวเสริม

ถึงแม้จำนวนผู้พลัดถิ่นจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็มีบางกลุ่มที่เดินทางกลับบ้านบ้างแล้ว เช่น ชาวบ้านที่ยังคงมีบ้านในเมืองซิตเวได้กลับบ้านไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน และบางส่วนก็กลับมาเพราะสถานการณ์ยังคงมีความตึงเครียด

ในบางส่วนของรัฐยะไข่ การเคลื่อนไหวยังคงถูกจำกัด มีการกำหนดไม่ให้ชาวบ้านออกไปทำงาน ไปตลาด เข้าถึงอาหาร และการบริการด้านสุขภาพและการศึกษา ชาวบ้านต้องออกจากหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือด้านอาหาร และแพทย์ที่ค่ายผู้พลัดถิ่นในประเทศตนเอง

"ยูเอ็นเอชซีอาร์ร่วมมือกับหน่วยงานด้านมนุษยธรรมทำงานอุทิศตนเพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านได้รับการเข้าถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากขึ้น และให้การช่วยเหลือทั้งหลายเข้าถึงชาวบ้านในหมู่บ้าน เราหวังว่าด้วยการส่งมอบความช่วยเหลือนี้ในสถานที่ต้นกำเนิดจะสามารถช่วยป้องกันการพลัดถิ่นที่มากกว่าเดิม และทำให้เกิดการกลับถิ่นฐานที่ปลอดภัย และถาวร "โฆษกเอ็ดเวิร์ดกล่าว

ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ทำงานช่วยเหลือในรัฐยะไข่ ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้มีการแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้คนกว่า 54,000 คนในค่ายผู้พลัดถิ่นในประเทศตนเอง สิ่งของเหล่านี้รวมถึง แผ่นพลาสติกเสื่อนอน, ผ้าห่ม, มุ้ง และอุปกรณ์ทำอาหาร

หน่วยงานผู้ลี้ภัยยังสนับสนุนการก่อสร้างที่พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ที่พักพิงชั่วคราวนี้สามารถเป็นบ้านให้กับคน 10,500 คน ในขณะเดียวกันหน่วยงานเพื่อมนุษยธรรมต่างๆกำลังทำงานในการจัดส่งความช่วยเหลือเบื้องต้นเข้าไปในค่ายผู้พลัดถิ่นในประเทศตนเองที่รัฐบาลเป็นผู้ดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการดูแลอาหาร น้ำ สุขาภิบาล และสุขภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยเพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะได้กลับบ้านได้