Skip to main content

ภาษา

 

สร้างจังหวะแห่งความหวังคืนให้ผู้ลี้ภัย

นักศึกษาชาวฮังการีร่วมแข่งขันผลิตวีดีโอเพื่อแสดงผลงานการทำงานของยูเอ็นเอชซีอาร์

 

ฝ่ายบริการและการจัดการจัดซื้อสิ่งของบรรเทาทุกข์ยูเอ็นเอชซีอาร์ ประกาศผลการจัดการแข่งขันประกวดวิดีโอและโปสเตอร์แสดงผลงานการทำงานของยูเอ็นเอชซีอาร์ประจำปี ครั้งที่ 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัย Moholy Nagy Media Design ในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี การแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และโทร่วมแข่งขันถึง 30 คนในการผลิตวิดีโอ และโปสเตอร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการจัดซื้อสิ่งของจำเป็นเพื่อการยังชีพ และการดำเนินงานเพื่อการช่วยเหลือฉุกเฉินของยูเอ็นเอชซีอาร์ที่มีต่อผู้ลี้ภัย