Skip to main content

ภาษา

 

ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาร์กลุ่มแรกได้เดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ

 

ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาร์กลุ่มแรกได้เดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศ โดยในกลุ่มแรกที่ได้เดินทางกลับประเทศจำนวน 71 คนนับเป็นกลุ่มนำร่องในการเดินทางกลับโดยสมัครใจ ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่จุดเริ่มต้นของกระบวนการเดินทางกลับมาตุภูมิ อันจะเป็นหนทางสู่การแก้ไขสถานการณ์การลี้ภัยที่ยาวนานที่สุดของเอเชีย

กลุ่มผู้ลี้ภัยซึ่งประกอบไปด้วยครอบครัวผู้ลี้ภัย 6 คนจากค่ายผู้ลี้ภัยถ้ำหินจังหวัดราชบุรี และอีก 65 คนจากค่ายผู้ลี้ภัยนุโพ จังหวัดตาก ได้เริ่มทยอยเดินทางกลับเมียนมาร์ในวันที่ 25 และ 26 ตุลาคมไปยังเขตต่างๆของเมียนมาร์ เช่นเขตย่างกุ้ง รัฐกะเหรี่ยง และเขตพะโค  

เจ้าหน้าที่ของ UNHCR ได้ให้ข้อมูลกับครอบครัวผู้ลี้ภัยเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ที่พวกเขาเดินทางกลับ รวมถึงให้คำปรึกษากับกลุ่มผู้ลี้ภัยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเดินทางกลับในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของพวกเขาเอง รัฐบาลเมียนมาร์และไทยร่วมกับ UNHCR และหน่วยงานพันธมิตร ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในเการจัดหายานพาหนะและให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในการเดินทางกลับ  โดยรัฐบาลเมียนมาร์ UNHCR และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ที่ผู้ลี้ภัยเดินทางกลับจะให้ความช่วยเหลือด้านการกลับคืนสู่สังคมแก่ผู้ลี้ภัยในลำดับต่อไป

จากการที่เมียนม่าร์มีการพูดคุยเรื่องกระบวนการสันติภาพอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีผู้ลี้ภัยกลุ่มอื่นๆให้ความสนใจและต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศของตนมากขึ้นในสัปดาห์นี้​