Skip to main content

ภาษา

 

การสร้างโรงเรียนใหม่ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย

UNHCR ได้มอบผ้าห่ม เสื่อนอน และผ้าใบเอนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย ธันวาคม 2557 (UNHCR)-  จากเหตุการณ์น้ำท่วมค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอยครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สร้างความเสียหายให้บ้านผู้ลี้ภัย ระบบสาธารณูปโภค ที่ทำการของหน่วยงานต่างๆ ศูนย์สุขภาพ และโรงเรียน 5 แห่งในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

UNHCR ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชุมชนดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือขั้นเร่งด่วนแก่ผู้ลี้ภัยที่ประสบภัยน้ำท่วม UNHCR ได้มอบผ้าห่ม เสื่อนอน และผ้าใบเอนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของผู้บริจาคที่ทำให้ UNHCR มีงบประมาณสำรองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินอย่างทันท่วงที

สำหรับโรงเรียนศูนย์พัฒนาสังคมกะเหรี่ยงแดงที่ได้รับความเสียหายสูงสุดจนเหลือแต่ห้องผู้อำนวยการนั้น หน่วยงานต่างๆ เด็กนักเรียน พร้อมด้วยครอบครัวได้ร่วมกันสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่บนพื้นที่เดิมภายในเวลาไม่ถึงสองอาทิตย์ และในที่สุดเด็กๆ ก็ได้กลับไปเรียนหนังสืออีกครั้ง

“ผมซึ้งในน้ำใจขององค์กรเพื่อสังคมต่างๆ รวมถึงผู้ลี้ภัยและนักเรียนในค่ายที่สร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่ ผมหวังว่าเราจะสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ได้อีก และหน่วยส่งเสริมการศึกษากะเหรี่ยงแดงจะสามารถผลิตคุณครูเพื่อให้ความมั่นใจว่าเด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการศึกษา การศึกษาคืออนาคตของชุมชน พ่อแม่ คุณครู และทุกคนในชุมชนจึงควรมีส่วนในการส่งเสริมให้เด็กในค่ายทุกคนได้รับการศึกษา โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง” คุณเมียะ แร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมกล่าวในวันเปิดโรงเรียน

ผู้ลี้ภัยชาวพม่าค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอยมีประมาณ 11,800 คน UNHCR ทำงานเพื่อให้ความคุ้มครอง เพิ่มทางเลือก และการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ลี้ภัย

โรงเรียนศูนย์พัฒนาสังคมกะเหรี่ยงแดงที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย
โรงเรียนศูนย์พัฒนาสังคมกะเหรี่ยงแดงที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย