Skip to main content

ภาษา

 

UNHCR เข้าขอบคุณหน่วยงานรัฐบาลไทยสำหรับการสนับสนุนและการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 8 พฤษภาคม (UNHCR) สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเข้าพบรัฐบาลไทยเพื่อขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่ให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยคุณรูเวนดรินี่ เมนิคดิเวล่า ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งคุณไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรี UNHCR ได้เข้าพบกับหน่วยงานรัฐบาลไทยในวันนี้  โดยได้เข้าพบคุณดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และพล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งคุณสรมงคล มงคละสิริ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ดำเนินการเพื่อผู้อพยพ


สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลไทยสำหรับการเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและบุคคลในความห่วงใยกลุ่มอื่นๆของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
“การได้เข้าพบหน่วยงานรัฐบาลไทยในวันนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับปูเกี่ยวกับการทำงานและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ปูขอขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งต่อรัฐบาลไทยอีกครั้งค่ะ”  ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรี UNHCR
UNHCR ยังคงยืนหยัดที่จะทำงานเพื่อมอบความช่วยเหลือในทุกด้านเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยและบุคคลในความห่วงใยกลุ่มอื่นๆที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย


ประเทศไทยรองรับผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัยที่อยู่ในเขตเมืองเกือบ 8,000 คน และผู้ลี้ภัยชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยตามเขตชายแดนไทย-พม่าทั้ง 9 ค่ายอีกกว่า 102,000 คน

  • คุณรูเวนดรินี่ เมนิคดิเวล่า ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และไปรยา ลุนด์เบิร์กเข้าพบคุณดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

  • คุณรูเวนดรินี่ เมนิคดิเวล่า ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และไปรยา ลุนด์เบิร์กเข้าพบคุณดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคุณกาญจนา ภัทรโชคอธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ

  • ไปรยา ลุนด์เบิร์กเข้าพบคุณดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคุณกาญจนา ภัทรโชคอธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ

  • ไปรยา ลุนด์เบิร์กเข้าพบทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำเนินการเพื่อผู้อพยพ

  • ไปรยา ลุนด์เบิร์กเข้าพบนายสรมงคล มงคละสิริ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ดำเนินการเพื่อผู้อพยพ