Skip to main content

ภาษา

 

ข่าว และกิจกรรม

ก.พ. 24,2020 | ข้อมูลข่าวสาร
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เรียกร้องความปลอดภัย Read More
ก.พ. 13,2020 | ข้อมูลข่าวสาร
ผู้พลัดถิ่นชาวซีเรียต้องการความคุ้มครองและที่พักพิงด่วนที่สุด Read More
ม.ค. 30,2020 | ข้อมูลข่าวสาร
ความรุนแรงในเมืองดาร์ฟูร์ ประเทศซูดานบังคับให้ผู้คนหลายพันคนต้องหนีเอาชีวิตรอด Read More
ม.ค. 29,2020 | ข้อมูลข่าวสาร
มติคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือสัญญาณเตือน   Read More
ม.ค. 23,2020 | ข้อมูลข่าวสาร
  UNHCR พร้อม ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก และสื่อพันธมิตร เปิดตัวสารคดี และเสวนาพิเศษ เพื่อผู้ลี้ภัย และผู้อพยพจากวิกฤติเวเนซุเอลา     Read More
ม.ค. 17,2020 | ข้อมูลข่าวสาร
Venezuela Film Night : Tribute to UNHCR for Venezuelan Refugee and Migrant Crisis   Read More
ม.ค. 10,2020 | ข้อมูลข่าวสาร
“สวัสดีครับ ผมมอยเซส รายงานสดจาก โบอา วิสตา ประเทศบราซิล” Read More
ธ.ค. 26,2019 | ข้อมูลข่าวสาร
  สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ชื่นชม มติคณะรัฐมนตรีซึ่งเห็นชอบในการจัดตั้งระบบคัดกรอง Read More
ธ.ค. 20,2019 | ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องผู้ลี้ภัย ได้รับคำมั่นสัญญาที่จะดำเนินการให้ผู้ลี้ภัย เป็นส่วนหนึ่งในสังคม การพัฒนาการศึกษา และการจ้างงาน Read More
ธ.ค. 12,2019 | ข้อมูลข่าวสาร
การจัดประชุมระดับโลกครั้งแรกว่าด้วยเรื่องผู้ลี้ภัย จัดขึ้นในวันที่ 17 และ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ปาเล เด นาซีออง นครเจนีวา   Read More