Skip to main content

ภาษา

คุณไปรยา ลุนด์เบิร์ก จัดเสวนาพิเศษ และนิทรรศการภาพถ่ายเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก

คุณไปรยา ลุนด์เบิร์ก จัดเสวนาพิเศษ และนิทรรศการภาพถ่ายเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก

สงคราม ความขัดแย้ง และการประหัตประหาร ส่งผลให้สถิติของผู้ที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่นในปีพ.ศ. 2560 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวนสูงถึง 68.5 ล้านคน (เทียบเท่าประชากรของไทย) วิกฤติโลกในครั้งนี้ ต้องการแนวทางการทำงานเชิงรุก และรอบด้านเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีขอบเขตกว้างขวางเกินกว่าที่ประเทศใด หรือชุมชนใดจะบริหารจัดการได้เพียงลำพัง

ในการเสวนาพิเศษ “การทำความดีเริ่มต้นที่เรา” คุณปู ไปรยา ได้เรียนเชิญ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และคุณกิตติ สิงหาปัด ผู้สื่อข่าว และผู้ดำเนินรายการข่าว3มิติ ร่วมพูดคุยถึงวิกฤติผู้ลี้ภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังกว่า 400 คนว่าเราสามารถทำอะไรเพื่อผู้ลี้ภัยได้บ้างในฐานะบุคคลทั่วไป องค์กร และภาคเอกชน

นับเป็นปีที่ 2 ที่ UNHCR มอบรางวัล “Stand with Refugees” ให้กับคนไทยเพื่อเชิดชูการทำความดี และความทุ่มเทให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเสมอมา โดยในปีนี้ ผู้ได้รับรางวัล “Stand with Refugees” ได้แก่คุณกิตติ สิงหาปัด จากการร่วมเป็นกระบอกเสียง และระดมทุนผ่านโครงการ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก” ของ UNHCR เพื่อจัดหาที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยจำนวน 2 ล้านคนทั่วโลกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 เป็นต้นมา