Skip to main content

ภาษา

วันผู้ลี้ภัยโลก: การเดินทางที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน #WithRefugees World Tour

20 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันที่เราร่วมกันระลึกถึงความเข้มแข็งและความกล้าหาญของผู้ลี้ภัยนับล้านคน

วันผู้ลี้ภัยโลกยังเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ร่วมแสดงพลังเพื่อยืนหยัดเคียงข้างครอบครัวที่สูญเสียและถูกบังคับให้หนี

โดยมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขับเคลื่อนสังคมในการแสดงออกถึงความเมตตา สนับสนุนและเชิญชวนให้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของผู้ลี้ภัยตามความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงการศึกษา การทำงานและพื้นที่ที่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต

ร่วมแสดงเจตนารมณ์ เพื่อยืนหยัด
#เคียงข้างผู้ลี้ภัย https://goo.gl/MMPv8A

บริจาคเพื่อผู้ลี้ภัยในวันผู้ลี้ภัยโลก
1.
https://goo.gl/ugVVNR
2. SMS พิมพ์ 30 ส่งมาที่ 4642789 (เพื่อบริจาค 30 บาท) #WithRefugees