Skip to main content

ความช่วยเหลือจากคุณ เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและหญิงผู้ลี้ภัยได้

มากกว่าครึ่งของจำนวนผู้ลี้ภัยทั้งหมด เป็นเด็กและผู้หญิง พวกเขาถูกบังคับให้หนีเอาชีวิตรอดจากความรุนแรง จำนวนมากเป็นเด็ก เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว  พิการหรือเป็นผู้สูงอายุ สูญเสียครอบครัวต้องใช้ชีวิตลำพัง ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามและถูกแสวงหาผลประโยชน์ ตลอดการเดินทางที่ต้องลี้ภัย นอกจากนี้เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงผู้ลี้ภัยไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ต้องการความช่วยเหลือและความคุ้มครองให้ปลอดภัย

UNHCR ทำงานอย่างหนัก เพื่อมอบความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือบุคคลในความห่วงใยกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ให้พวกเขาปลอดภัยและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็น สนับสนุนด้านสาธารณะสุข สาธารณูปโภค สนับสนุนการศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาการแต่งงานก่อนวัยอันควร  ให้ความรู้สร้างอาชีพ และป้องกันปัญหาความรุนแรงทางเพศ

การบริจาคช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากคุณช่วยให้เด็กและผู้หญิงผู้ลี้ภัยที่สูญเสียมีชีวิตที่ดีขึ้นและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง

โปรดบริจาคตอนนี้

 

เงินบริจาคของคุณทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลี้ภัยเท่านั้น

* การบริจาคของคุณปลอดภัยสูงสุด และยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

แชร์ให้เพื่อน