Skip to main content

ด่วนที่สุด! สถานการณ์ทางตอนเหนือของซีเรียทวีความรุนแรงขึ้น
ชาวซีเรีย 202
,000 คน ต้องการวามช่วยเหลือด่วนที่สุดตอนนี้

 

ตามที่ท่านได้เห็นในข่าว จากสถานการณ์ทางตอนเหนือของประเทศซีเรียทวีความรุนแรง มากกว่า 202,000 คน ต้องพลัดถิ่นนับตั้งแต่สถานการณ์รุนแรงขึ้น ในจำนวนนี้ เกือบ 80,000 คน เป็นเด็ก และจำนวนยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

8 ปี ของวิกฤตการณ์ที่ยาวนาน ซีเรียยังเป็นวิกฤตการณ์ที่ทำให้เกิดผู้ลี้ภัยมากที่สุดในโลก ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียกว่า 5.6 ล้านคนต้องหนีและพักพิงอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน กว่า 6.2 ล้านคน ยังคงพลัดถิ่นอยู่ภายในประเทศซีเรีย

UNHCR มอบความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นชาวซีเรียมาอย่างต่อเนื่อง มอบที่พักพิงที่ปลอดภัย สิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นในการดำรงชีพ การรักษาพยาบาล เป็นต้น นับตั้งแต่เริ่มต้นวิกฤตการณ์ในปี 2011 และเราจะไม่หยุดให้ความช่วยเหลือและมอบความคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัย

เราอยู่ในพื้นที่เพื่อมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์นี้แล้ว อย่างไรก็ตามความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มสูงขึ้นไม่หยุด แต่เรามีงบประมาณเพียง 35% จากงบประมาณที่ต้องการทั้งหมดในการทำงานในวิกฤตการณ์นี้และเราไม่อาจทำงานที่สำคัญนี้ได้เพียงลำพัง

โปรดบริจาคตอนนี้ มอบความคุ้มครองและช่วยชีวิตให้เด็ก ผู้หญิงและครอบครัวชาวซีเรียปลอดภัย

 

 

100percent-th_47

แชร์ให้เพื่อน