Skip to main content

เหตุฉุกเฉิน! ภัยพิบัติซ้ำเติมวิกฤตผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา มรสุมกำลังเข้าพื้นที่ที่พักพิงชั่วคราวของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในประเทศบังคลาเทศ โปรดช่วยพวกเขารอดชีวิต

ครบรอบ 1 ปี วิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา ทำให้ค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศบังคลาเทศเป็นค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอนนี้เรากำลัง “แข่งกับเวลา” ในการคุ้มครองผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา กว่า 723,000 คน จากหน้ามรสุมที่กำลังจะเข้าพื้นที่ประเทศบังคลาเทศ อีกไม่นานพวกเขาต้องผจญกับพายุฝน ลมหมุนรุนแรง และสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันกำลังจะทำให้ให้ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญานับแสนคนตกอยู่ในความเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิต

UNHCR อยู่ในพื้นที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรพันธมิตรเร่งมืออย่างเต็มที่เพื่อปกป้องพวกเขาจากภัยพิบัติที่เลวร้าย ปรับปรุงพื้นที่ สร้างถนน สะพานและระบบสาธารณูปโภค มอบที่พักพิง อพยพผู้คนไปยังที่ที่ปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามเรายังต้องการความช่วยเหลืออีกมากเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปลอดภัยและป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ซ้ำซ้อน

วิกฤตการณ์ซ้ำซ้อนนี้จะยิ่งซ้ำเติมความรุนแรงและความโหดร้ายในสิ่งที่ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากำลังเผชิญ

โปรดบริจาคเพื่อช่วยชีวิตเด็กและครอบครัวที่เคราะห์ร้าย


100percent-th_0_0

UNHCR จะนำเงินบริจาคของท่านใช้เพื่อช่วยชีวิตจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ หากการบริจาคได้รับมากกว่างบประมาณที่กำหนด เงินบริจาคที่เหลือจะถูกนำไปใช้ช่วยเหลือภัยพิบัติ และวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยอื่นๆ ต่อไป

เงินบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านค่ะ

แชร์ให้เพื่อน