Skip to main content

ต่อชีวิตให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยและช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย

เกือบ 30 ปีที่เสียงขอความช่วยเหลือของผู้ลี้ภัยทั้งเด็ก ผู้หญิง และผู้พิการในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยไม่เคยเป็นที่ได้ยิน พวกเขาเป็นเหยื่อของสงครามและความรุนแรง การได้กลับบ้านดูเป็นฝันที่เลือนลาง ทุกวินาทีในชีวิตคือความชอกช้ำและสูญเสีย ขณะที่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาตินับแสนคนที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นพลเมืองของรัฐใด ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานแม้แต่การไปโรงเรียน หาหมอ เดินทางหรือแม้แต่แต่งงาน 

การฟื้นฟูชีวิตพวกเขาอาจสายเกินไปหากไม่มีการช่วยเหลือตอนนี้ UNHCR ทำงานในค่ายผู้ลี้ภัยทั้ง 9 แห่งในประเทศไทย โดยไม่เคยหยุดให้ความคุ้มครองและสร้างชีวิตใหม่ที่ยั่งยืนแก่ผู้สูญเสีย ทำงานร่วมกับรัฐบาลและองค์กรพันธมิตรทางตอนเหนือของประเทศช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาหรือชนกลุ่มน้อย แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัด เราจะสานต่อและต่อยอดโครงการสำคัญต่างๆไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนที่ต่อเนื่องของท่าน

เงินบริจาคของคุณทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลี้ภัยเท่านั้น

* การบริจาคของคุณปลอดภัยสูงสุด และยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เงินบริจาคของท่านจะนำไปช่วยเหลือ

500 บาทต่อเดือน
โครงการคุ้มครองเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ ด้วยการสนับสนุนจากนักสังคมสังเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้ลี้ภัยตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของเด็กๆ ถึงที่พักอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอในค่ายผู้ลี้ภัย
 
700 บาทต่อเดือน
โครงการเปลี่ยนชีวิตผู้พิการที่พิการจากกับระเบิดหรือพิการทางสมอง ด้วยการมอบแขนขาเทียมสนับสนุนห้องกายภาพบำบัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้บำบัดผู้พิการในค่ายผู้ลี้ภัย ซึ่งมีความจำเป็นมากๆ เพราะเด็กๆและผู้พิการต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

แชร์ให้เพื่อน