Skip to main content

 

"ฉันถูกตัดขาทิ้งข้างหนึ่งเพราะเป็นโรคเบาหวาน ฉันต้องจ่ายเงินทั้งหมดให้โรงพยาบาลรัฐ เพราะเขาบอกว่าฉันไม่ใช่คนไทย ฉันน้อยใจมาก ฉันเป็นคนไทยโดยสายเลือด เพียงแค่ฉันไม่มีโอกาสได้ทำบัตรประชาชน" 
- คุณป้าจันทร์ฟอง - อดีตบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิต่างๆ ที่คนส่วนใหญ่ได้รับ การไม่มีสัญชาติหรือเอกสารระบุตัวตนทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึง การรักษาพยาบาล ไปโรงเรียน หรือทำงานอย่างถูกกฎหมาย บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติบางคนไม่สามารถทำได้แม้กระทั่งการแต่งงานหรือทำใบขับขี่

หลายล้านคนทั่วโลกไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นคนของรัฐใด จำนวนมากเกิดในพื้นที่ห่างไกล ไม่ได้จดทะเบียนเกิด หรือไม่มีเอกสารรับรองที่ช่วยระบุตัวตนหรือมีพ่อแม่ รวมถึงการที่ประเทศที่อาศัยอยู่ไม่ขึ้นทะเบียนพวกเขาเนื่องจากการกีดกันทางเชื้อชาติ เพศ ภาษาหรือศาสนา

เราต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีสิทธิได้รับสัญชาติ  เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลก

การบริจาคจากคุณวันนี้จะช่วย

  • สนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการขอสัญชาติในประเทศของพวกเขา
  • ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ ที่กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการไร้รัฐไร้สัญชาติได้รับการจดทะเบียนเกิด
  • มอบความช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่เปราะบางเช่นการรักษาพยาบาล
  • ทำงานร่วมกับรัฐบาลทั่วโลกเพื่อปฏิรูปกฎหมายเพื่อป้องกันภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

บริจาคตอนนี้เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยและทั่วโลก

เงินบริจาคของคุณทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลี้ภัยเท่านั้น

* การบริจาคของคุณปลอดภัยสูงสุด และยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

แชร์ให้เพื่อน