Skip to main content

มอบน้ำสะอาด ช่วยชีวิตเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยจากสงคราม

ครอบครัวผู้ลี้ภัยจำนวนมากพักพิงอยู่ในค่ายที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อดื่มใช้ ทำให้เด็ก ผู้หญิงและครอบครัวตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางมากยิ่งขึ้น ขาดสุขลักษณะที่เหมาะสมทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดเช่นท้องร่วงฉับพลัน เป็นอันตรายต่อชีวิตโดยเฉพาะกับเด็กๆ 

พวกเขาต้องการน้ำสะอาดอย่างเร่งด่วน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่จำเป็น ในหลายพื้นที่เช่นในซูดาน เพียงครึ่งหนึ่งของผู้ลี้ภัยทั้งหมดที่มีห้องน้ำใช้ 

หากพวกเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือตอนนี้ โรคระบาดอาจทำลายชีวิตของครอบครัวนับพันได้ทุกเมื่อ 

UNHCR ทำงานให้พื้นที่ต่างๆทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับความคุ้มครองและใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย ร่วมกับ UNHCR มอบความคุ้มครองและสิ่งของช่วยชีวิตฉุกเฉินรวมถึงน้ำสะอาดให้ผู้ลี้ภัยทั่วโลก

บริจาคตอนนี้

เงินบริจาคของคุณทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลี้ภัยเท่านั้น

* การบริจาคของคุณปลอดภัยสูงสุด และยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

แชร์ให้เพื่อน