Skip to main content

ความช่วยเหลือเร่งด่วน
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้สถานการณ์ แพร่ระบาดของCOVID-19 ในขณะนี้เป็น "การระบาดใหญ่ระดับโลก"

UNHCR เร่งป้องกันและรับมือ มอบความช่วยเหลือปกป้องผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นและชุมชนที่ให้ที่พักพิงทั่วโลกในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดนี้

COVID-19 ไม่ได้ทำให้เกิดการแบ่งแยกหรือเหยียดเชื้อชาติ ผู้ลี้ภัยตกอยู่ในความเสี่ยงของการติดเชื้อและแพร่เชื้อไวรัสเท่ากับทุกๆคน แต่อย่างไรก็ตามกว่า 80% ของผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั่วโลกพักพิงอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือมีรายได้เฉลี่ยน้อยถึงปานกลาง มีระบบสาธารณสุขและระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่แออัด มีประชากรหนาแน่น ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสุขอนามัยต่างๆ

UNHCR ทำงานในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ลี้ภัยได้รับความช่วยเหลือในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งมาตรการการเตรียมพร้อมของ UNHCR จะช่วยปกป้องผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นและชุมชนที่ให้ที่พักพิงทั้งก่อน ระหว่างและหลังของการแพร่ระบาดในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

แต่เราไม่อาจทำงานนี้ได้สำเร็จ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณตอนนี้

เนื่องจากสถานการณ์ของวิกฤตการณ์นี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราอาจต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเช่น การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ประสานงาน การวางแผนและสังเกตุการณ์

โปรดบริจาคตอนนี้เพื่อเราสามารถเตรียมพร้อมและทำทุกอย่างที่เราทำได้เพื่อมอบความช่วยเหลือในวิกฤตการณ์นี้

 

แชร์ให้เพื่อน