Skip to main content

ภาษา

20 มิถุนายน วันผู้ลี้ภัยโลก #WithRefugees

เสวนาพิเศษ UNHCR เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก หัวข้อ การทำความดีเริ่มต้นที่เรา

วันผู้ลี้ภัยโลกซึ่งตรงกับวันที่ 20 มิถุนายน ของทุกปี UNHCR จัดกิจกรรมทั่วโลกเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ และเข้มแข็งของผู้ลี้ภัย ซึ่งกำลังเป็นวิกฤติของโลกในขณะนี้ โดยมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเชิญชวนให้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของผู้ลี้ภัยตามความสามารถของแต่ละบุคคล ในปีนี้ คุณไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรี UNHCR  จัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ “It Starts with You การทำความดีเริ่มต้นที่เรา”  และนิทรรศการร่วมกับช่างภาพที่มีชื่อเสียง คุณเกรท  ธนเศรษฐ์ ตันติวโรดม แสดงภาพถ่ายจากการเยี่ยมชมค่ายผู้ลี้ภัยทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อสื่อสารเรื่องราวชีวิตจริงของผู้ลี้ภัยให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมอย่างใกล้ชิด

ตารางกิจกรรม

วันที่:      วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
สถานที่ : ลานอินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน 
เวลา:
16.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ชมนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อผู้ลี้ภัย (นำข้อความตอบกลับทาง SMS เป็นหลักฐานในการลงทะเบียน)
17.00 น. สัมภาษณ์ พูดคุยกับคุณไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรี UNHCR และคุณธนเศรษฐ์ ตันติวโรดม ช่างผู้มีชื่อเสียงและผู้สนับสนุนของ UNHCR
17.30 น. ประตูเปิดให้เข้าฟังการเสวนา หัวข้อ “It Starts with You การทำความดีเริ่มต้นที่เรา”  โดย
คุณไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรี UNHCR คุณกิตติ สิงหาปัด ผู้ดำเนินรายการข่าว 3 มิติ รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และคุณฐปนีย์ เอียดศรีชัย ผู้สื่อข่าว รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ

 

ชวนเพื่อนของคุณให้มางานนี้ด้วยกัน ส่ง SMS พิมพ์ UNHCR ตามด้วย ชื่อ-นามสกุล ส่งมาที่ 4535333 
*ลงทะเบียน 1 เบอร์ ต่อ 1 ชื่อ เท่านั้น

** UNHCR ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน**

ร่วมกับ UNHCR ช่วยชีวิตเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยจากสงครามตอนนี้ บริจาค

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่: Facebook: UNHCRThailand หรือ Line: @unhcrthailand