Skip to main content

ภาษา

Namjai For Refugees

มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR แก่เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสีย

น้ำใจและเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้อย่างรอบด้านและยั่งยืน

เงินบริจาคทั้งหมด 100% โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกเปลี่ยนเป็นความคุ้มครองแก่เด็กๆและครอบครัวที่รอดชีวิตจากสงคราม

มอบสิ่งของช่วยชีวิตด้านปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพดังนี้

 

Basic Needs | ที่พักพิงที่ปลอดภัย

สงครามและความขัดแย้งที่ยาวนาน ทำให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและโดยเฉลี่ยต้องอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 17-20 ปี ที่พักพิงที่ปลอดภัยเป็นการมอบความคุ้มครองและความปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยในระยะยาว คุ้มครองพวกเขาจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงในพื้นที่โล่ง บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอากาศที่หนาวหรือร้อนจัด ให้พวกเขามีพื้นที่ส่วนตัวและรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกครั้ง

 • พลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  มอบพลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  เพื่อเสริมสร้างที่พักพิงให้แข็งแรง ใช้ทำเป็นหลังคาเพื่อกันแดด ฝนและลมแรง เช่นในพื้นที่ค่ายที่เป็นทะเลทราย หรือกั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้หญิง

 • เต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  มอบเต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  คุ้มครองให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยปลอดภัย มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัว สร้างความอบอุ่น ให้ความรู้สึกที่เหมือนได้อยู่ในบ้านอีกครั้ง

Basic Needs | สิ่งของบรรเทาทุกข์

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์:

UNHCR มอบผ้าห่มผืนใหญ่เพื่อสร้างความอบอุ่นในคืนที่หนาวเหน็บและไกลจากบ้าน ความอบอุ่นจากผ้าห่มยังช่วยทำให้เด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงศูนย์ความช่วยเหลือสงบจิตใจลงจากความเหนื่อยล้า ตื่นกลัว หวาดหวั่นจากเสียงปืนและระเบิดในสงคราม ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย มอบ สิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 • ผ้าห่ม

  ผ้าห่ม

  มอบผ้าห่มผืนใหญ่ให้เด็กๆ ครอบครัวผู้ลี้ภัยได้รับความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง

 • ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  แสงสว่างคือความคุ้มครอง
  ในค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่บริเวณชายแดน หลังพระอาทิตย์ตกดินทั่วทั้งพื้นที่มืดสนิท
  แสงสว่างทำให้ผู้ลี้ภัยสามารถดำเนินชีวิตนความมืดได้ พวกเขาสามารถประกอบอาหาร ใช้ห้องน้ำ เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ นอกจากนี้แสงสว่างยังเป็นความปลอดภัย คุ้มครองพวกเขาจากความเสี่ยงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิด

 • ถังน้ำสะอาด

  ถังน้ำสะอาด

  เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัย UNHCR มอบถังน้ำสะอาดให้เด็กๆและครอบครัวสามารถสำรองน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับดื่มและใช้ เป็นการมอบความคุ้มครองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากที่พักพิงบางแห่งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำสะอาด การมีภาชนะเก็บน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ระหว่างทางและการเกิดโรคระบาด

 • เสื่อนอน

  เสื่อนอน

  ช่วยปกป้องเด็กๆและครอบครัวจากการนอนบนพื้นเปล่า ให้พวกเขานอนหลับสบายขึ้นและป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากสัตว์เล็กๆและแมลง

 • มุ้งกันยุง

  มุ้งกันยุง

  คุ้มครองเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยจากโรคร้ายที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรคเช่นมาลาเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่ค่ายที่อยู่ห่างไกลและลึกเข้าไปในป่า

Basic Needs | น้ำสะอาดและสุขอนามัย

โครงการน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัยเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน พวกเขามีน้ำสะอาดใช้ไม่ถึง 20 ลิตรต่อวัน (ซึ่งน้อยกว่าการใช้น้ำในการอาบน้ำเฉพาะตอนเช้าของคนทั่วไป) ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และทำให้การมีชีวิตรอดของพวกเขายากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ UNHCR สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมด้านสุขาภิบาล เพื่อความสะอาด สุขลักษณะที่ดีและลดการเกิดโรคระบาดที่มาจากน้ำของผู้ลี้ภัยในค่ายและคนในชุมชนที่ให้ที่พักพิง

 • น้ำสะอาด

  มอบน้ำสะอาดจากจุดจ่ายน้ำสะอาดในค่ายผู้ลี้ภัย

  ให้ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงไม่ต้องเดินไกลเพื่อแหล่งน้ำสะอาด ลดความเสี่ยงจากอันตรายและการถูกคุกคามด้านต่างๆ ระหว่างทาง

 • ระบบสุขาภิบาล

  สนับสนุนสร้างระบบสุขาภิบาล

  ให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้ความสะอาดแก่เด็กและครอบครัวที่สูญเสีย

Basic Needs | การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลและยารักษาโรค:

เด็กและผู้ลี้ภัยจำนวนมากบาดเจ็บจากการได้รับผลกระทบในสงครามและความขัดแย้งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน หรือเจ็บป่วยจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในภาวะสงคราม อีกทั้งค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร โรคระบาดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย การรักษาพยาบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้ลี้ภัย

 • การรักษาพยาบาล วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  เช่นโรคท้องร่วง ที่เกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

 • เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง

  สนับสนุนนักจิตวิทยา

  เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง หรือตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กและผู้หญิง

 • อนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  สนับสนุนอนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  ให้คุณแม่ผู้ลี้ภัยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กรวมถึงการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในค่ายแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย

OUR MISSIONS

ภาระกิจปันน้ำใจเพื่อผู้ลี้ภัยในเคมเปญ Namjai for Refugees

stdClass Object ( [nid] => 51735 [type] => campaigns_main_page [language] => th [uid] => 1 [status] => 1 [created] => 1536307679 [changed] => 1549867302 [comment] => 0 [promote] => 0 [moderate] => 0 [sticky] => 0 [tnid] => 51735 [translate] => 0 [vid] => 51735 [revision_uid] => 1 [title] => Namjai For Refugees [body] =>
Sub Title: 
มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR แก่เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสีย
Slide: 
Donate Button Text: 
ร่วมปันน้ำใจ
Teaser refugees story: 

น้ำใจและเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้อย่างรอบด้านและยั่งยืน

เงินบริจาคทั้งหมด 100% โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกเปลี่ยนเป็นความคุ้มครองแก่เด็กๆและครอบครัวที่รอดชีวิตจากสงคราม

มอบสิ่งของช่วยชีวิตด้านปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพดังนี้

 

Basic Needs | ที่พักพิงที่ปลอดภัย

สงครามและความขัดแย้งที่ยาวนาน ทำให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและโดยเฉลี่ยต้องอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 17-20 ปี ที่พักพิงที่ปลอดภัยเป็นการมอบความคุ้มครองและความปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยในระยะยาว คุ้มครองพวกเขาจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงในพื้นที่โล่ง บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอากาศที่หนาวหรือร้อนจัด ให้พวกเขามีพื้นที่ส่วนตัวและรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกครั้ง

 • พลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  มอบพลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  เพื่อเสริมสร้างที่พักพิงให้แข็งแรง ใช้ทำเป็นหลังคาเพื่อกันแดด ฝนและลมแรง เช่นในพื้นที่ค่ายที่เป็นทะเลทราย หรือกั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้หญิง

 • เต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  มอบเต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  คุ้มครองให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยปลอดภัย มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัว สร้างความอบอุ่น ให้ความรู้สึกที่เหมือนได้อยู่ในบ้านอีกครั้ง

Basic Needs | สิ่งของบรรเทาทุกข์

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์:

UNHCR มอบผ้าห่มผืนใหญ่เพื่อสร้างความอบอุ่นในคืนที่หนาวเหน็บและไกลจากบ้าน ความอบอุ่นจากผ้าห่มยังช่วยทำให้เด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงศูนย์ความช่วยเหลือสงบจิตใจลงจากความเหนื่อยล้า ตื่นกลัว หวาดหวั่นจากเสียงปืนและระเบิดในสงคราม ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย มอบ สิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 • ผ้าห่ม

  ผ้าห่ม

  มอบผ้าห่มผืนใหญ่ให้เด็กๆ ครอบครัวผู้ลี้ภัยได้รับความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง

 • ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  แสงสว่างคือความคุ้มครอง
  ในค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่บริเวณชายแดน หลังพระอาทิตย์ตกดินทั่วทั้งพื้นที่มืดสนิท
  แสงสว่างทำให้ผู้ลี้ภัยสามารถดำเนินชีวิตนความมืดได้ พวกเขาสามารถประกอบอาหาร ใช้ห้องน้ำ เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ นอกจากนี้แสงสว่างยังเป็นความปลอดภัย คุ้มครองพวกเขาจากความเสี่ยงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิด

 • ถังน้ำสะอาด

  ถังน้ำสะอาด

  เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัย UNHCR มอบถังน้ำสะอาดให้เด็กๆและครอบครัวสามารถสำรองน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับดื่มและใช้ เป็นการมอบความคุ้มครองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากที่พักพิงบางแห่งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำสะอาด การมีภาชนะเก็บน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ระหว่างทางและการเกิดโรคระบาด

 • เสื่อนอน

  เสื่อนอน

  ช่วยปกป้องเด็กๆและครอบครัวจากการนอนบนพื้นเปล่า ให้พวกเขานอนหลับสบายขึ้นและป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากสัตว์เล็กๆและแมลง

 • มุ้งกันยุง

  มุ้งกันยุง

  คุ้มครองเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยจากโรคร้ายที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรคเช่นมาลาเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่ค่ายที่อยู่ห่างไกลและลึกเข้าไปในป่า

Basic Needs | น้ำสะอาดและสุขอนามัย

โครงการน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัยเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน พวกเขามีน้ำสะอาดใช้ไม่ถึง 20 ลิตรต่อวัน (ซึ่งน้อยกว่าการใช้น้ำในการอาบน้ำเฉพาะตอนเช้าของคนทั่วไป) ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และทำให้การมีชีวิตรอดของพวกเขายากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ UNHCR สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมด้านสุขาภิบาล เพื่อความสะอาด สุขลักษณะที่ดีและลดการเกิดโรคระบาดที่มาจากน้ำของผู้ลี้ภัยในค่ายและคนในชุมชนที่ให้ที่พักพิง

 • น้ำสะอาด

  มอบน้ำสะอาดจากจุดจ่ายน้ำสะอาดในค่ายผู้ลี้ภัย

  ให้ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงไม่ต้องเดินไกลเพื่อแหล่งน้ำสะอาด ลดความเสี่ยงจากอันตรายและการถูกคุกคามด้านต่างๆ ระหว่างทาง

 • ระบบสุขาภิบาล

  สนับสนุนสร้างระบบสุขาภิบาล

  ให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้ความสะอาดแก่เด็กและครอบครัวที่สูญเสีย

Basic Needs | การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลและยารักษาโรค:

เด็กและผู้ลี้ภัยจำนวนมากบาดเจ็บจากการได้รับผลกระทบในสงครามและความขัดแย้งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน หรือเจ็บป่วยจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในภาวะสงคราม อีกทั้งค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร โรคระบาดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย การรักษาพยาบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้ลี้ภัย

 • การรักษาพยาบาล วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  เช่นโรคท้องร่วง ที่เกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

 • เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง

  สนับสนุนนักจิตวิทยา

  เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง หรือตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กและผู้หญิง

 • อนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  สนับสนุนอนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  ให้คุณแม่ผู้ลี้ภัยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กรวมถึงการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในค่ายแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย

Mission Teaser: 

OUR MISSIONS

ภาระกิจปันน้ำใจเพื่อผู้ลี้ภัยในเคมเปญ Namjai for Refugees

[log] => [revision_timestamp] => 1549867302 [format] => 2 [name] => admin [picture] => [data] => a:7:{s:7:"contact";i:0;s:13:"form_build_id";s:37:"form-d5d9277411febca5b7c135955a2a5bdd";s:9:"nodewords";a:7:{s:8:"abstract";a:1:{s:5:"value";s:0:"";}s:9:"canonical";a:1:{s:5:"value";s:0:"";}s:9:"copyright";a:1:{s:5:"value";s:0:"";}s:11:"description";a:1:{s:5:"value";s:508:"

UNHCR takes lead in providing international protection for refugees worldwide. UNHCR's primary purpose is to safeguard the rights and well-being of refugees. In its efforts to achieve this objective, the Office strives to ensure that everyone can exercise the right to seek asylum and find safe refuge in another State, and to return home voluntarily. By assisting refugees to return to their own country or to settle permanently in another country, UNHCR also seeks lasting solutions to their plight.

";}s:8:"keywords";a:1:{s:5:"value";s:385:"Fundraising, Face to Face, Donate, United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Refugee, Refugee Camp, Refugee Women, Refugee Children, Refugee Film Festival, Myanmar, Burma, Dream, Hope, Home, Livelihood, Protection, Nobel, Emergency, Disaster, Angelina Jolie, High commissioner, UN High Commissioner for Refugees, António Guterres, Volunteer, Job, Help children, Persecuted";}s:13:"revisit-after";a:1:{s:5:"value";s:1:"1";}s:6:"robots";a:2:{s:5:"value";a:6:{s:9:"noarchive";i:0;s:8:"nofollow";i:0;s:7:"noindex";i:0;s:5:"noodp";i:0;s:9:"nosnippet";i:0;s:6:"noydir";i:0;}s:11:"use_default";i:0;}}s:17:"mimemail_textonly";i:0;s:24:"xmlsitemap_user_priority";s:2:"-2";s:20:"l10n_client_disabled";i:0;s:15:"googleanalytics";a:1:{s:6:"custom";i:0;}} [path] => campaigns/namjaiforrefugees-2018 [field_sub_title] => Array ( [0] => Array ( [value] => มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR แก่เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสีย [safe] => มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR แก่เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสีย [view] => มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR แก่เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสีย ) ) [field_taeser_refugees_story] => Array ( [0] => Array ( [value] =>

น้ำใจและเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้อย่างรอบด้านและยั่งยืน

เงินบริจาคทั้งหมด 100% โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกเปลี่ยนเป็นความคุ้มครองแก่เด็กๆและครอบครัวที่รอดชีวิตจากสงคราม

มอบสิ่งของช่วยชีวิตด้านปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพดังนี้

 

Basic Needs | ที่พักพิงที่ปลอดภัย

สงครามและความขัดแย้งที่ยาวนาน ทำให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและโดยเฉลี่ยต้องอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 17-20 ปี ที่พักพิงที่ปลอดภัยเป็นการมอบความคุ้มครองและความปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยในระยะยาว คุ้มครองพวกเขาจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงในพื้นที่โล่ง บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอากาศที่หนาวหรือร้อนจัด ให้พวกเขามีพื้นที่ส่วนตัวและรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกครั้ง

 • พลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  มอบพลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  เพื่อเสริมสร้างที่พักพิงให้แข็งแรง ใช้ทำเป็นหลังคาเพื่อกันแดด ฝนและลมแรง เช่นในพื้นที่ค่ายที่เป็นทะเลทราย หรือกั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้หญิง

 • เต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  มอบเต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  คุ้มครองให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยปลอดภัย มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัว สร้างความอบอุ่น ให้ความรู้สึกที่เหมือนได้อยู่ในบ้านอีกครั้ง

Basic Needs | สิ่งของบรรเทาทุกข์

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์:

UNHCR มอบผ้าห่มผืนใหญ่เพื่อสร้างความอบอุ่นในคืนที่หนาวเหน็บและไกลจากบ้าน ความอบอุ่นจากผ้าห่มยังช่วยทำให้เด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงศูนย์ความช่วยเหลือสงบจิตใจลงจากความเหนื่อยล้า ตื่นกลัว หวาดหวั่นจากเสียงปืนและระเบิดในสงคราม ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย มอบ สิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 • ผ้าห่ม

  ผ้าห่ม

  มอบผ้าห่มผืนใหญ่ให้เด็กๆ ครอบครัวผู้ลี้ภัยได้รับความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง

 • ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  แสงสว่างคือความคุ้มครอง
  ในค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่บริเวณชายแดน หลังพระอาทิตย์ตกดินทั่วทั้งพื้นที่มืดสนิท
  แสงสว่างทำให้ผู้ลี้ภัยสามารถดำเนินชีวิตนความมืดได้ พวกเขาสามารถประกอบอาหาร ใช้ห้องน้ำ เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ นอกจากนี้แสงสว่างยังเป็นความปลอดภัย คุ้มครองพวกเขาจากความเสี่ยงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิด

 • ถังน้ำสะอาด

  ถังน้ำสะอาด

  เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัย UNHCR มอบถังน้ำสะอาดให้เด็กๆและครอบครัวสามารถสำรองน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับดื่มและใช้ เป็นการมอบความคุ้มครองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากที่พักพิงบางแห่งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำสะอาด การมีภาชนะเก็บน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ระหว่างทางและการเกิดโรคระบาด

 • เสื่อนอน

  เสื่อนอน

  ช่วยปกป้องเด็กๆและครอบครัวจากการนอนบนพื้นเปล่า ให้พวกเขานอนหลับสบายขึ้นและป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากสัตว์เล็กๆและแมลง

 • มุ้งกันยุง

  มุ้งกันยุง

  คุ้มครองเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยจากโรคร้ายที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรคเช่นมาลาเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่ค่ายที่อยู่ห่างไกลและลึกเข้าไปในป่า

Basic Needs | น้ำสะอาดและสุขอนามัย

โครงการน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัยเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน พวกเขามีน้ำสะอาดใช้ไม่ถึง 20 ลิตรต่อวัน (ซึ่งน้อยกว่าการใช้น้ำในการอาบน้ำเฉพาะตอนเช้าของคนทั่วไป) ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และทำให้การมีชีวิตรอดของพวกเขายากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ UNHCR สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมด้านสุขาภิบาล เพื่อความสะอาด สุขลักษณะที่ดีและลดการเกิดโรคระบาดที่มาจากน้ำของผู้ลี้ภัยในค่ายและคนในชุมชนที่ให้ที่พักพิง

 • น้ำสะอาด

  มอบน้ำสะอาดจากจุดจ่ายน้ำสะอาดในค่ายผู้ลี้ภัย

  ให้ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงไม่ต้องเดินไกลเพื่อแหล่งน้ำสะอาด ลดความเสี่ยงจากอันตรายและการถูกคุกคามด้านต่างๆ ระหว่างทาง

 • ระบบสุขาภิบาล

  สนับสนุนสร้างระบบสุขาภิบาล

  ให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้ความสะอาดแก่เด็กและครอบครัวที่สูญเสีย

Basic Needs | การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลและยารักษาโรค:

เด็กและผู้ลี้ภัยจำนวนมากบาดเจ็บจากการได้รับผลกระทบในสงครามและความขัดแย้งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน หรือเจ็บป่วยจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในภาวะสงคราม อีกทั้งค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร โรคระบาดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย การรักษาพยาบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้ลี้ภัย

 • การรักษาพยาบาล วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  เช่นโรคท้องร่วง ที่เกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

 • เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง

  สนับสนุนนักจิตวิทยา

  เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง หรือตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กและผู้หญิง

 • อนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  สนับสนุนอนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  ให้คุณแม่ผู้ลี้ภัยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กรวมถึงการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในค่ายแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย

[format] => 3 [safe] =>

น้ำใจและเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้อย่างรอบด้านและยั่งยืน

เงินบริจาคทั้งหมด 100% โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกเปลี่ยนเป็นความคุ้มครองแก่เด็กๆและครอบครัวที่รอดชีวิตจากสงคราม

มอบสิ่งของช่วยชีวิตด้านปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพดังนี้

 

Basic Needs | ที่พักพิงที่ปลอดภัย

สงครามและความขัดแย้งที่ยาวนาน ทำให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและโดยเฉลี่ยต้องอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 17-20 ปี ที่พักพิงที่ปลอดภัยเป็นการมอบความคุ้มครองและความปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยในระยะยาว คุ้มครองพวกเขาจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงในพื้นที่โล่ง บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอากาศที่หนาวหรือร้อนจัด ให้พวกเขามีพื้นที่ส่วนตัวและรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกครั้ง

 • พลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  มอบพลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  เพื่อเสริมสร้างที่พักพิงให้แข็งแรง ใช้ทำเป็นหลังคาเพื่อกันแดด ฝนและลมแรง เช่นในพื้นที่ค่ายที่เป็นทะเลทราย หรือกั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้หญิง

 • เต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  มอบเต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  คุ้มครองให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยปลอดภัย มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัว สร้างความอบอุ่น ให้ความรู้สึกที่เหมือนได้อยู่ในบ้านอีกครั้ง

Basic Needs | สิ่งของบรรเทาทุกข์

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์:

UNHCR มอบผ้าห่มผืนใหญ่เพื่อสร้างความอบอุ่นในคืนที่หนาวเหน็บและไกลจากบ้าน ความอบอุ่นจากผ้าห่มยังช่วยทำให้เด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงศูนย์ความช่วยเหลือสงบจิตใจลงจากความเหนื่อยล้า ตื่นกลัว หวาดหวั่นจากเสียงปืนและระเบิดในสงคราม ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย มอบ สิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 • ผ้าห่ม

  ผ้าห่ม

  มอบผ้าห่มผืนใหญ่ให้เด็กๆ ครอบครัวผู้ลี้ภัยได้รับความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง

 • ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  แสงสว่างคือความคุ้มครอง
  ในค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่บริเวณชายแดน หลังพระอาทิตย์ตกดินทั่วทั้งพื้นที่มืดสนิท
  แสงสว่างทำให้ผู้ลี้ภัยสามารถดำเนินชีวิตนความมืดได้ พวกเขาสามารถประกอบอาหาร ใช้ห้องน้ำ เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ นอกจากนี้แสงสว่างยังเป็นความปลอดภัย คุ้มครองพวกเขาจากความเสี่ยงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิด

 • ถังน้ำสะอาด

  ถังน้ำสะอาด

  เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัย UNHCR มอบถังน้ำสะอาดให้เด็กๆและครอบครัวสามารถสำรองน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับดื่มและใช้ เป็นการมอบความคุ้มครองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากที่พักพิงบางแห่งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำสะอาด การมีภาชนะเก็บน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ระหว่างทางและการเกิดโรคระบาด

 • เสื่อนอน

  เสื่อนอน

  ช่วยปกป้องเด็กๆและครอบครัวจากการนอนบนพื้นเปล่า ให้พวกเขานอนหลับสบายขึ้นและป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากสัตว์เล็กๆและแมลง

 • มุ้งกันยุง

  มุ้งกันยุง

  คุ้มครองเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยจากโรคร้ายที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรคเช่นมาลาเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่ค่ายที่อยู่ห่างไกลและลึกเข้าไปในป่า

Basic Needs | น้ำสะอาดและสุขอนามัย

โครงการน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัยเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน พวกเขามีน้ำสะอาดใช้ไม่ถึง 20 ลิตรต่อวัน (ซึ่งน้อยกว่าการใช้น้ำในการอาบน้ำเฉพาะตอนเช้าของคนทั่วไป) ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และทำให้การมีชีวิตรอดของพวกเขายากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ UNHCR สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมด้านสุขาภิบาล เพื่อความสะอาด สุขลักษณะที่ดีและลดการเกิดโรคระบาดที่มาจากน้ำของผู้ลี้ภัยในค่ายและคนในชุมชนที่ให้ที่พักพิง

 • น้ำสะอาด

  มอบน้ำสะอาดจากจุดจ่ายน้ำสะอาดในค่ายผู้ลี้ภัย

  ให้ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงไม่ต้องเดินไกลเพื่อแหล่งน้ำสะอาด ลดความเสี่ยงจากอันตรายและการถูกคุกคามด้านต่างๆ ระหว่างทาง

 • ระบบสุขาภิบาล

  สนับสนุนสร้างระบบสุขาภิบาล

  ให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้ความสะอาดแก่เด็กและครอบครัวที่สูญเสีย

Basic Needs | การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลและยารักษาโรค:

เด็กและผู้ลี้ภัยจำนวนมากบาดเจ็บจากการได้รับผลกระทบในสงครามและความขัดแย้งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน หรือเจ็บป่วยจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในภาวะสงคราม อีกทั้งค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร โรคระบาดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย การรักษาพยาบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้ลี้ภัย

 • การรักษาพยาบาล วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  เช่นโรคท้องร่วง ที่เกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

 • เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง

  สนับสนุนนักจิตวิทยา

  เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง หรือตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กและผู้หญิง

 • อนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  สนับสนุนอนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  ให้คุณแม่ผู้ลี้ภัยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กรวมถึงการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในค่ายแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย

[view] =>

น้ำใจและเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้อย่างรอบด้านและยั่งยืน

เงินบริจาคทั้งหมด 100% โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกเปลี่ยนเป็นความคุ้มครองแก่เด็กๆและครอบครัวที่รอดชีวิตจากสงคราม

มอบสิ่งของช่วยชีวิตด้านปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพดังนี้

 

Basic Needs | ที่พักพิงที่ปลอดภัย

สงครามและความขัดแย้งที่ยาวนาน ทำให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและโดยเฉลี่ยต้องอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 17-20 ปี ที่พักพิงที่ปลอดภัยเป็นการมอบความคุ้มครองและความปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยในระยะยาว คุ้มครองพวกเขาจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงในพื้นที่โล่ง บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอากาศที่หนาวหรือร้อนจัด ให้พวกเขามีพื้นที่ส่วนตัวและรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกครั้ง

 • พลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  มอบพลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  เพื่อเสริมสร้างที่พักพิงให้แข็งแรง ใช้ทำเป็นหลังคาเพื่อกันแดด ฝนและลมแรง เช่นในพื้นที่ค่ายที่เป็นทะเลทราย หรือกั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้หญิง

 • เต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  มอบเต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  คุ้มครองให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยปลอดภัย มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัว สร้างความอบอุ่น ให้ความรู้สึกที่เหมือนได้อยู่ในบ้านอีกครั้ง

Basic Needs | สิ่งของบรรเทาทุกข์

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์:

UNHCR มอบผ้าห่มผืนใหญ่เพื่อสร้างความอบอุ่นในคืนที่หนาวเหน็บและไกลจากบ้าน ความอบอุ่นจากผ้าห่มยังช่วยทำให้เด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงศูนย์ความช่วยเหลือสงบจิตใจลงจากความเหนื่อยล้า ตื่นกลัว หวาดหวั่นจากเสียงปืนและระเบิดในสงคราม ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย มอบ สิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 • ผ้าห่ม

  ผ้าห่ม

  มอบผ้าห่มผืนใหญ่ให้เด็กๆ ครอบครัวผู้ลี้ภัยได้รับความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง

 • ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  แสงสว่างคือความคุ้มครอง
  ในค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่บริเวณชายแดน หลังพระอาทิตย์ตกดินทั่วทั้งพื้นที่มืดสนิท
  แสงสว่างทำให้ผู้ลี้ภัยสามารถดำเนินชีวิตนความมืดได้ พวกเขาสามารถประกอบอาหาร ใช้ห้องน้ำ เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ นอกจากนี้แสงสว่างยังเป็นความปลอดภัย คุ้มครองพวกเขาจากความเสี่ยงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิด

 • ถังน้ำสะอาด

  ถังน้ำสะอาด

  เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัย UNHCR มอบถังน้ำสะอาดให้เด็กๆและครอบครัวสามารถสำรองน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับดื่มและใช้ เป็นการมอบความคุ้มครองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากที่พักพิงบางแห่งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำสะอาด การมีภาชนะเก็บน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ระหว่างทางและการเกิดโรคระบาด

 • เสื่อนอน

  เสื่อนอน

  ช่วยปกป้องเด็กๆและครอบครัวจากการนอนบนพื้นเปล่า ให้พวกเขานอนหลับสบายขึ้นและป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากสัตว์เล็กๆและแมลง

 • มุ้งกันยุง

  มุ้งกันยุง

  คุ้มครองเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยจากโรคร้ายที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรคเช่นมาลาเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่ค่ายที่อยู่ห่างไกลและลึกเข้าไปในป่า

Basic Needs | น้ำสะอาดและสุขอนามัย

โครงการน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัยเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน พวกเขามีน้ำสะอาดใช้ไม่ถึง 20 ลิตรต่อวัน (ซึ่งน้อยกว่าการใช้น้ำในการอาบน้ำเฉพาะตอนเช้าของคนทั่วไป) ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และทำให้การมีชีวิตรอดของพวกเขายากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ UNHCR สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมด้านสุขาภิบาล เพื่อความสะอาด สุขลักษณะที่ดีและลดการเกิดโรคระบาดที่มาจากน้ำของผู้ลี้ภัยในค่ายและคนในชุมชนที่ให้ที่พักพิง

 • น้ำสะอาด

  มอบน้ำสะอาดจากจุดจ่ายน้ำสะอาดในค่ายผู้ลี้ภัย

  ให้ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงไม่ต้องเดินไกลเพื่อแหล่งน้ำสะอาด ลดความเสี่ยงจากอันตรายและการถูกคุกคามด้านต่างๆ ระหว่างทาง

 • ระบบสุขาภิบาล

  สนับสนุนสร้างระบบสุขาภิบาล

  ให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้ความสะอาดแก่เด็กและครอบครัวที่สูญเสีย

Basic Needs | การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลและยารักษาโรค:

เด็กและผู้ลี้ภัยจำนวนมากบาดเจ็บจากการได้รับผลกระทบในสงครามและความขัดแย้งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน หรือเจ็บป่วยจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในภาวะสงคราม อีกทั้งค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร โรคระบาดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย การรักษาพยาบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้ลี้ภัย

 • การรักษาพยาบาล วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  เช่นโรคท้องร่วง ที่เกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

 • เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง

  สนับสนุนนักจิตวิทยา

  เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง หรือตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กและผู้หญิง

 • อนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  สนับสนุนอนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  ให้คุณแม่ผู้ลี้ภัยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กรวมถึงการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในค่ายแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย

) ) [field_mission_taeser] => Array ( [0] => Array ( [value] =>

OUR MISSIONS

ภาระกิจปันน้ำใจเพื่อผู้ลี้ภัยในเคมเปญ Namjai for Refugees

[format] => 2 [safe] =>

OUR MISSIONS

ภาระกิจปันน้ำใจเพื่อผู้ลี้ภัยในเคมเปญ Namjai for Refugees

[view] =>

OUR MISSIONS

ภาระกิจปันน้ำใจเพื่อผู้ลี้ภัยในเคมเปญ Namjai for Refugees

) ) [field_footer_image] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 105460 [uid] => 1 [filename] => who-we-help-cover_0.jpg [filepath] => sites/default/files/who-we-help-cover_0.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 72628 [status] => 1 [timestamp] => 1505025784 [list] => 1 [data] => Array ( [alt] => [title] => ) [nid] => 51735 [view] => ) ) [field_footer_mobile_image] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 105461 [uid] => 1 [filename] => who-we-help-cover_0.jpg [filepath] => sites/default/files/who-we-help-cover_0_0.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 72628 [status] => 1 [timestamp] => 1505025784 [list] => 1 [data] => Array ( [alt] => [title] => ) [nid] => 51735 [view] => ) ) [field_footer_teaser] => Array ( [0] => Array ( [value] =>

กลุ่มคนที่เราช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์หลักของ UNHCR คือการปกป้องสิทธิและความเป็นอยุ่ของผู้ลี้ภัยจากสงครามและความขัดแย้ง 

ด้วยเหตุนี้เรามุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถมีสิทธิในการหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยในประเทศอื่น

แล้วสามารถกลับบ้านได้ด้วยความสมัครใจ

[format] => 2 [safe] =>

กลุ่มคนที่เราช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์หลักของ UNHCR คือการปกป้องสิทธิและความเป็นอยุ่ของผู้ลี้ภัยจากสงครามและความขัดแย้ง 

ด้วยเหตุนี้เรามุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถมีสิทธิในการหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยในประเทศอื่น

แล้วสามารถกลับบ้านได้ด้วยความสมัครใจ

[view] =>

กลุ่มคนที่เราช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์หลักของ UNHCR คือการปกป้องสิทธิและความเป็นอยุ่ของผู้ลี้ภัยจากสงครามและความขัดแย้ง 

ด้วยเหตุนี้เรามุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถมีสิทธิในการหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยในประเทศอื่น

แล้วสามารถกลับบ้านได้ด้วยความสมัครใจ

) ) [field_footer_url] => Array ( [0] => Array ( [value] => https://unhcr.or.th/whowehelp [safe] => https://unhcr.or.th/whowehelp [view] => https://unhcr.or.th/whowehelp ) ) [field_news_slide1] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 108332 [uid] => 11 [filename] => 2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-1.jpg [filepath] => sites/default/files/2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-1.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 36177 [status] => 1 [timestamp] => 1544686088 [list] => 1 [data] => Array ( [title] => [alt] => ) [nid] => 51735 [view] => ) [1] => Array ( [fid] => 108333 [uid] => 11 [filename] => 2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-2.jpg [filepath] => sites/default/files/2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-2.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 56561 [status] => 1 [timestamp] => 1544686095 [list] => 1 [data] => Array ( [title] => [alt] => ) [nid] => 51735 [view] => ) [2] => Array ( [fid] => 108334 [uid] => 11 [filename] => 2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-3.jpg [filepath] => sites/default/files/2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-3.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 27580 [status] => 1 [timestamp] => 1544686102 [list] => 1 [data] => Array ( [title] => [alt] => ) [nid] => 51735 [view] => ) [3] => Array ( [fid] => 108335 [uid] => 11 [filename] => 2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-4.jpg [filepath] => sites/default/files/2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-4.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 39790 [status] => 1 [timestamp] => 1544686110 [list] => 1 [data] => Array ( [title] => [alt] => ) [nid] => 51735 [view] => ) ) [field_donate_button_text] => Array ( [0] => Array ( [value] => ร่วมปันน้ำใจ [safe] => ร่วมปันน้ำใจ [view] => ร่วมปันน้ำใจ ) ) [field_url] => Array ( [0] => Array ( [value] => /donate/namjaiforrefugees?hl=1 [safe] => /donate/namjaiforrefugees?hl=1 [view] => /donate/namjaiforrefugees?hl=1 ) ) [field_images] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 107957 [uid] => 1 [filename] => RF235941__SEB4874.jpg [filepath] => sites/default/files/RF235941__SEB4874.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 76751 [status] => 1 [timestamp] => 1538370721 [list] => 1 [data] => Array ( [alt] => [title] => ) [nid] => 51735 [view] => ) ) [field_related_news] => Array ( [0] => Array ( [nid] => 51725 [safe] => Array ( [nid] => 51725 [title] => Vickteerut เสื้อผ้าแบรนด์ไทยชื่อดัง ออกแบบลายเสื้อคอลเลคชั่นพิเศษสนับสนุนแคมเปญ “NAMJAI FOR REFUGEES” มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR” ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกด้านปัจจัยสี่ [status] => 1 ) [view] => Vickteerut เสื้อผ้าแบรนด์ไทยชื่อดัง ออกแบบลายเสื้อคอลเลคชั่นพิเศษสนับสนุนแคมเปญ “NAMJAI FOR REFUGEES” มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR” ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกด้านปัจจัยสี่ ) [1] => Array ( [nid] => 51899 [safe] => Array ( [nid] => 51899 [title] => คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล จัด Workshop การทำสารคดี ระดมทุนแคมเปญ Namjai for Refugees [status] => 1 ) [view] => คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล จัด Workshop การทำสารคดี ระดมทุนแคมเปญ Namjai for Refugees ) [2] => Array ( [nid] => [safe] => Array ( ) [view] => ) [3] => Array ( [nid] => [safe] => Array ( ) [view] => ) [4] => Array ( [nid] => [safe] => Array ( ) [view] => ) [5] => Array ( [nid] => [safe] => Array ( ) [view] => ) ) [url] => node/51735 [weight] => -5 [print_display] => 1 [print_display_comment] => 0 [print_display_urllist] => 1 [last_comment_timestamp] => 1536307679 [last_comment_name] => [comment_count] => 0 [taxonomy] => Array ( [53] => stdClass Object ( [tid] => 53 [vid] => 9 [name] => namjaiforrefugees [description] => [weight] => 3 [language] => [trid] => 0 ) ) [files] => Array ( ) [opengraph_meta] => Array ( [title] => [description] => [image] => [type] => [url] => [latitude] => [longitude] => [street-address] => [locality] => [region] => [postal-code] => [country-name] => [email] => [phone_number] => [fax_number] => [site_name] => UNHCR: The UN Refugee Agency (Thailand) ) [page_title] => [nodewords] => Array ( [abstract] => Array ( [value] => ) [canonical] => Array ( [value] => ) [copyright] => Array ( [value] => ) [description] => Array ( [value] => UNHCR takes lead in providing international protection for refugees worldwide. UNHCR's primary purpose is to safeguard the rights and well-being of refugees. In its efforts to achieve this objective, the Office strives to ensure that everyone can exercise the right to seek asylum and find safe refuge in another State, and to return home voluntarily. By assisting refugees to return to their own country or to settle permanently in another country, UNHCR also seeks lasting solutions to their plight. ) [keywords] => Array ( [value] => Fundraising, Face to Face, Donate, United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Refugee, Refugee Camp, Refugee Women, Refugee Children, Refugee Film Festival, Myanmar, Burma, Dream, Hope, Home, Livelihood, Protection, Nobel, Emergency, Disaster, Angelina Jolie, High commissioner, UN High Commissioner for Refugees, António Guterres, Volunteer, Job, Help children, Persecuted ) [revisit-after] => Array ( [value] => 1 ) [robots] => Array ( [value] => Array ( [noarchive] => 0 [nofollow] => 0 [noindex] => 0 [noodp] => 0 [nosnippet] => 0 [noydir] => 0 ) [use_default] => 0 ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => [content] => Array ( [print_links] => Array ( [#weight] => -101 [#suffix] => [#value] => [#prefix] => [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_sub_title] => Array ( [#type_name] => campaigns_main_page [#context] => full [#field_name] => field_sub_title [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -4 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_sub_title [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR แก่เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสีย [safe] => มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR แก่เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสีย [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR แก่เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสีย ) [#title] => [#description] => [#children] => มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR แก่เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสีย [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_sub_title [#title] => Sub Title [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR แก่เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสีย [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Sub Title: 
มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR แก่เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสีย
[#printed] => 1 ) [field_news_slide1] => Array ( [#type_name] => campaigns_main_page [#context] => full [#field_name] => field_news_slide1 [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -3 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => image_plain [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_news_slide1 [#weight] => 0 [#theme] => imagefield_formatter_image_plain [#item] => Array ( [fid] => 108332 [uid] => 11 [filename] => 2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-1.jpg [filepath] => sites/default/files/2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-1.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 36177 [status] => 1 [timestamp] => 1544686088 [list] => 1 [data] => Array ( [title] => [alt] => ) [nid] => 51735 [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [1] => Array ( [#formatter] => image_plain [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_news_slide1 [#weight] => 1 [#theme] => imagefield_formatter_image_plain [#item] => Array ( [fid] => 108333 [uid] => 11 [filename] => 2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-2.jpg [filepath] => sites/default/files/2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-2.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 56561 [status] => 1 [timestamp] => 1544686095 [list] => 1 [data] => Array ( [title] => [alt] => ) [nid] => 51735 [#delta] => 1 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [2] => Array ( [#formatter] => image_plain [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_news_slide1 [#weight] => 2 [#theme] => imagefield_formatter_image_plain [#item] => Array ( [fid] => 108334 [uid] => 11 [filename] => 2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-3.jpg [filepath] => sites/default/files/2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-3.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 27580 [status] => 1 [timestamp] => 1544686102 [list] => 1 [data] => Array ( [title] => [alt] => ) [nid] => 51735 [#delta] => 2 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [3] => Array ( [#formatter] => image_plain [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_news_slide1 [#weight] => 3 [#theme] => imagefield_formatter_image_plain [#item] => Array ( [fid] => 108335 [uid] => 11 [filename] => 2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-4.jpg [filepath] => sites/default/files/2018N4R_LandingPage_Feature_Campaign-4.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 39790 [status] => 1 [timestamp] => 1544686110 [list] => 1 [data] => Array ( [title] => [alt] => ) [nid] => 51735 [#delta] => 3 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_news_slide1 [#title] => Slide [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Slide: 
[#printed] => 1 ) [field_donate_button_text] => Array ( [#type_name] => campaigns_main_page [#context] => full [#field_name] => field_donate_button_text [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -1 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_donate_button_text [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => ร่วมปันน้ำใจ [safe] => ร่วมปันน้ำใจ [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ร่วมปันน้ำใจ ) [#title] => [#description] => [#children] => ร่วมปันน้ำใจ [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_donate_button_text [#title] => Donate Button Text [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => ร่วมปันน้ำใจ [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Donate Button Text: 
ร่วมปันน้ำใจ
[#printed] => 1 ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => หัวข้อ [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => เนื้อความ [description] => Node module form. [weight] => 9 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => ข้อมูลรุ่น [description] => Node module form. [weight] => 14 ) [author] => Array ( [label] => ข้อมูลผู้เขียน [description] => Node module form. [weight] => 13 ) [options] => Array ( [label] => ตั้งค่าการตีพิมพ์ [description] => Node module form. [weight] => 15 ) [comment_settings] => Array ( [label] => ตั้งค่าความคิดเห็น [description] => Comment module form. [weight] => 20 ) [language] => Array ( [label] => ภาษา [description] => Locale module form. [weight] => 11 ) [translation] => Array ( [label] => Translation settings [description] => Translation module form. [weight] => 16 ) [menu] => Array ( [label] => ตั้งค่าเมนู [description] => Menu module form. [weight] => 8 ) [taxonomy] => Array ( [label] => หมวดหมู่ [description] => Taxonomy module form. [weight] => -2 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 17 ) [attachments] => Array ( [label] => File attachments [description] => Upload module form. [weight] => 18 [view] => files ) [print] => Array ( [label] => Printer, e-mail and PDF versions [description] => Print module form. [weight] => 19 ) [nodewords] => Array ( [label] => Meta tags [description] => Meta tags fieldset. [weight] => 12 ) ) [field_url] => Array ( [#type_name] => campaigns_main_page [#context] => full [#field_name] => field_url [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 0 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_url [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => /donate/namjaiforrefugees?hl=1 [safe] => /donate/namjaiforrefugees?hl=1 [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => /donate/namjaiforrefugees?hl=1 ) [#title] => [#description] => [#children] => /donate/namjaiforrefugees?hl=1 [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_url [#title] => Donate URL [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => /donate/namjaiforrefugees?hl=1 [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Donate URL: 
/donate/namjaiforrefugees?hl=1
[#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [field_taeser_refugees_story] => Array ( [#type_name] => campaigns_main_page [#context] => full [#field_name] => field_taeser_refugees_story [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 1 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_taeser_refugees_story [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] =>

น้ำใจและเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้อย่างรอบด้านและยั่งยืน

เงินบริจาคทั้งหมด 100% โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกเปลี่ยนเป็นความคุ้มครองแก่เด็กๆและครอบครัวที่รอดชีวิตจากสงคราม

มอบสิ่งของช่วยชีวิตด้านปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพดังนี้

 

Basic Needs | ที่พักพิงที่ปลอดภัย

สงครามและความขัดแย้งที่ยาวนาน ทำให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและโดยเฉลี่ยต้องอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 17-20 ปี ที่พักพิงที่ปลอดภัยเป็นการมอบความคุ้มครองและความปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยในระยะยาว คุ้มครองพวกเขาจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงในพื้นที่โล่ง บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอากาศที่หนาวหรือร้อนจัด ให้พวกเขามีพื้นที่ส่วนตัวและรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกครั้ง

 • พลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  มอบพลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  เพื่อเสริมสร้างที่พักพิงให้แข็งแรง ใช้ทำเป็นหลังคาเพื่อกันแดด ฝนและลมแรง เช่นในพื้นที่ค่ายที่เป็นทะเลทราย หรือกั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้หญิง

 • เต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  มอบเต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  คุ้มครองให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยปลอดภัย มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัว สร้างความอบอุ่น ให้ความรู้สึกที่เหมือนได้อยู่ในบ้านอีกครั้ง

Basic Needs | สิ่งของบรรเทาทุกข์

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์:

UNHCR มอบผ้าห่มผืนใหญ่เพื่อสร้างความอบอุ่นในคืนที่หนาวเหน็บและไกลจากบ้าน ความอบอุ่นจากผ้าห่มยังช่วยทำให้เด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงศูนย์ความช่วยเหลือสงบจิตใจลงจากความเหนื่อยล้า ตื่นกลัว หวาดหวั่นจากเสียงปืนและระเบิดในสงคราม ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย มอบ สิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 • ผ้าห่ม

  ผ้าห่ม

  มอบผ้าห่มผืนใหญ่ให้เด็กๆ ครอบครัวผู้ลี้ภัยได้รับความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง

 • ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  แสงสว่างคือความคุ้มครอง
  ในค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่บริเวณชายแดน หลังพระอาทิตย์ตกดินทั่วทั้งพื้นที่มืดสนิท
  แสงสว่างทำให้ผู้ลี้ภัยสามารถดำเนินชีวิตนความมืดได้ พวกเขาสามารถประกอบอาหาร ใช้ห้องน้ำ เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ นอกจากนี้แสงสว่างยังเป็นความปลอดภัย คุ้มครองพวกเขาจากความเสี่ยงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิด

 • ถังน้ำสะอาด

  ถังน้ำสะอาด

  เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัย UNHCR มอบถังน้ำสะอาดให้เด็กๆและครอบครัวสามารถสำรองน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับดื่มและใช้ เป็นการมอบความคุ้มครองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากที่พักพิงบางแห่งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำสะอาด การมีภาชนะเก็บน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ระหว่างทางและการเกิดโรคระบาด

 • เสื่อนอน

  เสื่อนอน

  ช่วยปกป้องเด็กๆและครอบครัวจากการนอนบนพื้นเปล่า ให้พวกเขานอนหลับสบายขึ้นและป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากสัตว์เล็กๆและแมลง

 • มุ้งกันยุง

  มุ้งกันยุง

  คุ้มครองเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยจากโรคร้ายที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรคเช่นมาลาเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่ค่ายที่อยู่ห่างไกลและลึกเข้าไปในป่า

Basic Needs | น้ำสะอาดและสุขอนามัย

โครงการน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัยเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน พวกเขามีน้ำสะอาดใช้ไม่ถึง 20 ลิตรต่อวัน (ซึ่งน้อยกว่าการใช้น้ำในการอาบน้ำเฉพาะตอนเช้าของคนทั่วไป) ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และทำให้การมีชีวิตรอดของพวกเขายากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ UNHCR สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมด้านสุขาภิบาล เพื่อความสะอาด สุขลักษณะที่ดีและลดการเกิดโรคระบาดที่มาจากน้ำของผู้ลี้ภัยในค่ายและคนในชุมชนที่ให้ที่พักพิง

 • น้ำสะอาด

  มอบน้ำสะอาดจากจุดจ่ายน้ำสะอาดในค่ายผู้ลี้ภัย

  ให้ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงไม่ต้องเดินไกลเพื่อแหล่งน้ำสะอาด ลดความเสี่ยงจากอันตรายและการถูกคุกคามด้านต่างๆ ระหว่างทาง

 • ระบบสุขาภิบาล

  สนับสนุนสร้างระบบสุขาภิบาล

  ให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้ความสะอาดแก่เด็กและครอบครัวที่สูญเสีย

Basic Needs | การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลและยารักษาโรค:

เด็กและผู้ลี้ภัยจำนวนมากบาดเจ็บจากการได้รับผลกระทบในสงครามและความขัดแย้งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน หรือเจ็บป่วยจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในภาวะสงคราม อีกทั้งค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร โรคระบาดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย การรักษาพยาบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้ลี้ภัย

 • การรักษาพยาบาล วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  เช่นโรคท้องร่วง ที่เกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

 • เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง

  สนับสนุนนักจิตวิทยา

  เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง หรือตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กและผู้หญิง

 • อนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  สนับสนุนอนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  ให้คุณแม่ผู้ลี้ภัยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กรวมถึงการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในค่ายแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย

[format] => 3 [safe] =>

น้ำใจและเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้อย่างรอบด้านและยั่งยืน

เงินบริจาคทั้งหมด 100% โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกเปลี่ยนเป็นความคุ้มครองแก่เด็กๆและครอบครัวที่รอดชีวิตจากสงคราม

มอบสิ่งของช่วยชีวิตด้านปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพดังนี้

 

Basic Needs | ที่พักพิงที่ปลอดภัย

สงครามและความขัดแย้งที่ยาวนาน ทำให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและโดยเฉลี่ยต้องอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 17-20 ปี ที่พักพิงที่ปลอดภัยเป็นการมอบความคุ้มครองและความปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยในระยะยาว คุ้มครองพวกเขาจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงในพื้นที่โล่ง บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอากาศที่หนาวหรือร้อนจัด ให้พวกเขามีพื้นที่ส่วนตัวและรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกครั้ง

 • พลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  มอบพลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  เพื่อเสริมสร้างที่พักพิงให้แข็งแรง ใช้ทำเป็นหลังคาเพื่อกันแดด ฝนและลมแรง เช่นในพื้นที่ค่ายที่เป็นทะเลทราย หรือกั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้หญิง

 • เต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  มอบเต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  คุ้มครองให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยปลอดภัย มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัว สร้างความอบอุ่น ให้ความรู้สึกที่เหมือนได้อยู่ในบ้านอีกครั้ง

Basic Needs | สิ่งของบรรเทาทุกข์

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์:

UNHCR มอบผ้าห่มผืนใหญ่เพื่อสร้างความอบอุ่นในคืนที่หนาวเหน็บและไกลจากบ้าน ความอบอุ่นจากผ้าห่มยังช่วยทำให้เด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงศูนย์ความช่วยเหลือสงบจิตใจลงจากความเหนื่อยล้า ตื่นกลัว หวาดหวั่นจากเสียงปืนและระเบิดในสงคราม ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย มอบ สิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 • ผ้าห่ม

  ผ้าห่ม

  มอบผ้าห่มผืนใหญ่ให้เด็กๆ ครอบครัวผู้ลี้ภัยได้รับความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง

 • ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  แสงสว่างคือความคุ้มครอง
  ในค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่บริเวณชายแดน หลังพระอาทิตย์ตกดินทั่วทั้งพื้นที่มืดสนิท
  แสงสว่างทำให้ผู้ลี้ภัยสามารถดำเนินชีวิตนความมืดได้ พวกเขาสามารถประกอบอาหาร ใช้ห้องน้ำ เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ นอกจากนี้แสงสว่างยังเป็นความปลอดภัย คุ้มครองพวกเขาจากความเสี่ยงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิด

 • ถังน้ำสะอาด

  ถังน้ำสะอาด

  เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัย UNHCR มอบถังน้ำสะอาดให้เด็กๆและครอบครัวสามารถสำรองน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับดื่มและใช้ เป็นการมอบความคุ้มครองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากที่พักพิงบางแห่งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำสะอาด การมีภาชนะเก็บน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ระหว่างทางและการเกิดโรคระบาด

 • เสื่อนอน

  เสื่อนอน

  ช่วยปกป้องเด็กๆและครอบครัวจากการนอนบนพื้นเปล่า ให้พวกเขานอนหลับสบายขึ้นและป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากสัตว์เล็กๆและแมลง

 • มุ้งกันยุง

  มุ้งกันยุง

  คุ้มครองเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยจากโรคร้ายที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรคเช่นมาลาเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่ค่ายที่อยู่ห่างไกลและลึกเข้าไปในป่า

Basic Needs | น้ำสะอาดและสุขอนามัย

โครงการน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัยเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน พวกเขามีน้ำสะอาดใช้ไม่ถึง 20 ลิตรต่อวัน (ซึ่งน้อยกว่าการใช้น้ำในการอาบน้ำเฉพาะตอนเช้าของคนทั่วไป) ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และทำให้การมีชีวิตรอดของพวกเขายากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ UNHCR สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมด้านสุขาภิบาล เพื่อความสะอาด สุขลักษณะที่ดีและลดการเกิดโรคระบาดที่มาจากน้ำของผู้ลี้ภัยในค่ายและคนในชุมชนที่ให้ที่พักพิง

 • น้ำสะอาด

  มอบน้ำสะอาดจากจุดจ่ายน้ำสะอาดในค่ายผู้ลี้ภัย

  ให้ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงไม่ต้องเดินไกลเพื่อแหล่งน้ำสะอาด ลดความเสี่ยงจากอันตรายและการถูกคุกคามด้านต่างๆ ระหว่างทาง

 • ระบบสุขาภิบาล

  สนับสนุนสร้างระบบสุขาภิบาล

  ให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้ความสะอาดแก่เด็กและครอบครัวที่สูญเสีย

Basic Needs | การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลและยารักษาโรค:

เด็กและผู้ลี้ภัยจำนวนมากบาดเจ็บจากการได้รับผลกระทบในสงครามและความขัดแย้งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน หรือเจ็บป่วยจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในภาวะสงคราม อีกทั้งค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร โรคระบาดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย การรักษาพยาบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้ลี้ภัย

 • การรักษาพยาบาล วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  เช่นโรคท้องร่วง ที่เกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

 • เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง

  สนับสนุนนักจิตวิทยา

  เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง หรือตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กและผู้หญิง

 • อนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  สนับสนุนอนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  ให้คุณแม่ผู้ลี้ภัยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กรวมถึงการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในค่ายแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

น้ำใจและเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้อย่างรอบด้านและยั่งยืน

เงินบริจาคทั้งหมด 100% โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกเปลี่ยนเป็นความคุ้มครองแก่เด็กๆและครอบครัวที่รอดชีวิตจากสงคราม

มอบสิ่งของช่วยชีวิตด้านปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพดังนี้

 

Basic Needs | ที่พักพิงที่ปลอดภัย

สงครามและความขัดแย้งที่ยาวนาน ทำให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและโดยเฉลี่ยต้องอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 17-20 ปี ที่พักพิงที่ปลอดภัยเป็นการมอบความคุ้มครองและความปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยในระยะยาว คุ้มครองพวกเขาจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงในพื้นที่โล่ง บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอากาศที่หนาวหรือร้อนจัด ให้พวกเขามีพื้นที่ส่วนตัวและรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกครั้ง

 • พลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  มอบพลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  เพื่อเสริมสร้างที่พักพิงให้แข็งแรง ใช้ทำเป็นหลังคาเพื่อกันแดด ฝนและลมแรง เช่นในพื้นที่ค่ายที่เป็นทะเลทราย หรือกั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้หญิง

 • เต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  มอบเต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  คุ้มครองให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยปลอดภัย มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัว สร้างความอบอุ่น ให้ความรู้สึกที่เหมือนได้อยู่ในบ้านอีกครั้ง

Basic Needs | สิ่งของบรรเทาทุกข์

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์:

UNHCR มอบผ้าห่มผืนใหญ่เพื่อสร้างความอบอุ่นในคืนที่หนาวเหน็บและไกลจากบ้าน ความอบอุ่นจากผ้าห่มยังช่วยทำให้เด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงศูนย์ความช่วยเหลือสงบจิตใจลงจากความเหนื่อยล้า ตื่นกลัว หวาดหวั่นจากเสียงปืนและระเบิดในสงคราม ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย มอบ สิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 • ผ้าห่ม

  ผ้าห่ม

  มอบผ้าห่มผืนใหญ่ให้เด็กๆ ครอบครัวผู้ลี้ภัยได้รับความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง

 • ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  แสงสว่างคือความคุ้มครอง
  ในค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่บริเวณชายแดน หลังพระอาทิตย์ตกดินทั่วทั้งพื้นที่มืดสนิท
  แสงสว่างทำให้ผู้ลี้ภัยสามารถดำเนินชีวิตนความมืดได้ พวกเขาสามารถประกอบอาหาร ใช้ห้องน้ำ เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ นอกจากนี้แสงสว่างยังเป็นความปลอดภัย คุ้มครองพวกเขาจากความเสี่ยงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิด

 • ถังน้ำสะอาด

  ถังน้ำสะอาด

  เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัย UNHCR มอบถังน้ำสะอาดให้เด็กๆและครอบครัวสามารถสำรองน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับดื่มและใช้ เป็นการมอบความคุ้มครองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากที่พักพิงบางแห่งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำสะอาด การมีภาชนะเก็บน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ระหว่างทางและการเกิดโรคระบาด

 • เสื่อนอน

  เสื่อนอน

  ช่วยปกป้องเด็กๆและครอบครัวจากการนอนบนพื้นเปล่า ให้พวกเขานอนหลับสบายขึ้นและป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากสัตว์เล็กๆและแมลง

 • มุ้งกันยุง

  มุ้งกันยุง

  คุ้มครองเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยจากโรคร้ายที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรคเช่นมาลาเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่ค่ายที่อยู่ห่างไกลและลึกเข้าไปในป่า

Basic Needs | น้ำสะอาดและสุขอนามัย

โครงการน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัยเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน พวกเขามีน้ำสะอาดใช้ไม่ถึง 20 ลิตรต่อวัน (ซึ่งน้อยกว่าการใช้น้ำในการอาบน้ำเฉพาะตอนเช้าของคนทั่วไป) ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และทำให้การมีชีวิตรอดของพวกเขายากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ UNHCR สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมด้านสุขาภิบาล เพื่อความสะอาด สุขลักษณะที่ดีและลดการเกิดโรคระบาดที่มาจากน้ำของผู้ลี้ภัยในค่ายและคนในชุมชนที่ให้ที่พักพิง

 • น้ำสะอาด

  มอบน้ำสะอาดจากจุดจ่ายน้ำสะอาดในค่ายผู้ลี้ภัย

  ให้ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงไม่ต้องเดินไกลเพื่อแหล่งน้ำสะอาด ลดความเสี่ยงจากอันตรายและการถูกคุกคามด้านต่างๆ ระหว่างทาง

 • ระบบสุขาภิบาล

  สนับสนุนสร้างระบบสุขาภิบาล

  ให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้ความสะอาดแก่เด็กและครอบครัวที่สูญเสีย

Basic Needs | การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลและยารักษาโรค:

เด็กและผู้ลี้ภัยจำนวนมากบาดเจ็บจากการได้รับผลกระทบในสงครามและความขัดแย้งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน หรือเจ็บป่วยจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในภาวะสงคราม อีกทั้งค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร โรคระบาดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย การรักษาพยาบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้ลี้ภัย

 • การรักษาพยาบาล วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  เช่นโรคท้องร่วง ที่เกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

 • เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง

  สนับสนุนนักจิตวิทยา

  เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง หรือตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กและผู้หญิง

 • อนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  สนับสนุนอนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  ให้คุณแม่ผู้ลี้ภัยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กรวมถึงการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในค่ายแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย

) [#title] => [#description] => [#children] =>

น้ำใจและเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้อย่างรอบด้านและยั่งยืน

เงินบริจาคทั้งหมด 100% โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกเปลี่ยนเป็นความคุ้มครองแก่เด็กๆและครอบครัวที่รอดชีวิตจากสงคราม

มอบสิ่งของช่วยชีวิตด้านปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพดังนี้

 

Basic Needs | ที่พักพิงที่ปลอดภัย

สงครามและความขัดแย้งที่ยาวนาน ทำให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและโดยเฉลี่ยต้องอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 17-20 ปี ที่พักพิงที่ปลอดภัยเป็นการมอบความคุ้มครองและความปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยในระยะยาว คุ้มครองพวกเขาจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงในพื้นที่โล่ง บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอากาศที่หนาวหรือร้อนจัด ให้พวกเขามีพื้นที่ส่วนตัวและรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกครั้ง

 • พลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  มอบพลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  เพื่อเสริมสร้างที่พักพิงให้แข็งแรง ใช้ทำเป็นหลังคาเพื่อกันแดด ฝนและลมแรง เช่นในพื้นที่ค่ายที่เป็นทะเลทราย หรือกั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้หญิง

 • เต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  มอบเต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  คุ้มครองให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยปลอดภัย มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัว สร้างความอบอุ่น ให้ความรู้สึกที่เหมือนได้อยู่ในบ้านอีกครั้ง

Basic Needs | สิ่งของบรรเทาทุกข์

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์:

UNHCR มอบผ้าห่มผืนใหญ่เพื่อสร้างความอบอุ่นในคืนที่หนาวเหน็บและไกลจากบ้าน ความอบอุ่นจากผ้าห่มยังช่วยทำให้เด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงศูนย์ความช่วยเหลือสงบจิตใจลงจากความเหนื่อยล้า ตื่นกลัว หวาดหวั่นจากเสียงปืนและระเบิดในสงคราม ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย มอบ สิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 • ผ้าห่ม

  ผ้าห่ม

  มอบผ้าห่มผืนใหญ่ให้เด็กๆ ครอบครัวผู้ลี้ภัยได้รับความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง

 • ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  แสงสว่างคือความคุ้มครอง
  ในค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่บริเวณชายแดน หลังพระอาทิตย์ตกดินทั่วทั้งพื้นที่มืดสนิท
  แสงสว่างทำให้ผู้ลี้ภัยสามารถดำเนินชีวิตนความมืดได้ พวกเขาสามารถประกอบอาหาร ใช้ห้องน้ำ เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ นอกจากนี้แสงสว่างยังเป็นความปลอดภัย คุ้มครองพวกเขาจากความเสี่ยงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิด

 • ถังน้ำสะอาด

  ถังน้ำสะอาด

  เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัย UNHCR มอบถังน้ำสะอาดให้เด็กๆและครอบครัวสามารถสำรองน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับดื่มและใช้ เป็นการมอบความคุ้มครองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากที่พักพิงบางแห่งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำสะอาด การมีภาชนะเก็บน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ระหว่างทางและการเกิดโรคระบาด

 • เสื่อนอน

  เสื่อนอน

  ช่วยปกป้องเด็กๆและครอบครัวจากการนอนบนพื้นเปล่า ให้พวกเขานอนหลับสบายขึ้นและป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากสัตว์เล็กๆและแมลง

 • มุ้งกันยุง

  มุ้งกันยุง

  คุ้มครองเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยจากโรคร้ายที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรคเช่นมาลาเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่ค่ายที่อยู่ห่างไกลและลึกเข้าไปในป่า

Basic Needs | น้ำสะอาดและสุขอนามัย

โครงการน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัยเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน พวกเขามีน้ำสะอาดใช้ไม่ถึง 20 ลิตรต่อวัน (ซึ่งน้อยกว่าการใช้น้ำในการอาบน้ำเฉพาะตอนเช้าของคนทั่วไป) ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และทำให้การมีชีวิตรอดของพวกเขายากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ UNHCR สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมด้านสุขาภิบาล เพื่อความสะอาด สุขลักษณะที่ดีและลดการเกิดโรคระบาดที่มาจากน้ำของผู้ลี้ภัยในค่ายและคนในชุมชนที่ให้ที่พักพิง

 • น้ำสะอาด

  มอบน้ำสะอาดจากจุดจ่ายน้ำสะอาดในค่ายผู้ลี้ภัย

  ให้ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงไม่ต้องเดินไกลเพื่อแหล่งน้ำสะอาด ลดความเสี่ยงจากอันตรายและการถูกคุกคามด้านต่างๆ ระหว่างทาง

 • ระบบสุขาภิบาล

  สนับสนุนสร้างระบบสุขาภิบาล

  ให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้ความสะอาดแก่เด็กและครอบครัวที่สูญเสีย

Basic Needs | การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลและยารักษาโรค:

เด็กและผู้ลี้ภัยจำนวนมากบาดเจ็บจากการได้รับผลกระทบในสงครามและความขัดแย้งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน หรือเจ็บป่วยจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในภาวะสงคราม อีกทั้งค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร โรคระบาดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย การรักษาพยาบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้ลี้ภัย

 • การรักษาพยาบาล วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  เช่นโรคท้องร่วง ที่เกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

 • เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง

  สนับสนุนนักจิตวิทยา

  เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง หรือตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กและผู้หญิง

 • อนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  สนับสนุนอนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  ให้คุณแม่ผู้ลี้ภัยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กรวมถึงการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในค่ายแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_taeser_refugees_story [#title] => Teaser refugees story [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

น้ำใจและเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้อย่างรอบด้านและยั่งยืน

เงินบริจาคทั้งหมด 100% โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกเปลี่ยนเป็นความคุ้มครองแก่เด็กๆและครอบครัวที่รอดชีวิตจากสงคราม

มอบสิ่งของช่วยชีวิตด้านปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพดังนี้

 

Basic Needs | ที่พักพิงที่ปลอดภัย

สงครามและความขัดแย้งที่ยาวนาน ทำให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและโดยเฉลี่ยต้องอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 17-20 ปี ที่พักพิงที่ปลอดภัยเป็นการมอบความคุ้มครองและความปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยในระยะยาว คุ้มครองพวกเขาจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงในพื้นที่โล่ง บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอากาศที่หนาวหรือร้อนจัด ให้พวกเขามีพื้นที่ส่วนตัวและรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกครั้ง

 • พลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  มอบพลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  เพื่อเสริมสร้างที่พักพิงให้แข็งแรง ใช้ทำเป็นหลังคาเพื่อกันแดด ฝนและลมแรง เช่นในพื้นที่ค่ายที่เป็นทะเลทราย หรือกั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้หญิง

 • เต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  มอบเต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  คุ้มครองให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยปลอดภัย มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัว สร้างความอบอุ่น ให้ความรู้สึกที่เหมือนได้อยู่ในบ้านอีกครั้ง

Basic Needs | สิ่งของบรรเทาทุกข์

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์:

UNHCR มอบผ้าห่มผืนใหญ่เพื่อสร้างความอบอุ่นในคืนที่หนาวเหน็บและไกลจากบ้าน ความอบอุ่นจากผ้าห่มยังช่วยทำให้เด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงศูนย์ความช่วยเหลือสงบจิตใจลงจากความเหนื่อยล้า ตื่นกลัว หวาดหวั่นจากเสียงปืนและระเบิดในสงคราม ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย มอบ สิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 • ผ้าห่ม

  ผ้าห่ม

  มอบผ้าห่มผืนใหญ่ให้เด็กๆ ครอบครัวผู้ลี้ภัยได้รับความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง

 • ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  แสงสว่างคือความคุ้มครอง
  ในค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่บริเวณชายแดน หลังพระอาทิตย์ตกดินทั่วทั้งพื้นที่มืดสนิท
  แสงสว่างทำให้ผู้ลี้ภัยสามารถดำเนินชีวิตนความมืดได้ พวกเขาสามารถประกอบอาหาร ใช้ห้องน้ำ เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ นอกจากนี้แสงสว่างยังเป็นความปลอดภัย คุ้มครองพวกเขาจากความเสี่ยงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิด

 • ถังน้ำสะอาด

  ถังน้ำสะอาด

  เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัย UNHCR มอบถังน้ำสะอาดให้เด็กๆและครอบครัวสามารถสำรองน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับดื่มและใช้ เป็นการมอบความคุ้มครองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากที่พักพิงบางแห่งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำสะอาด การมีภาชนะเก็บน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ระหว่างทางและการเกิดโรคระบาด

 • เสื่อนอน

  เสื่อนอน

  ช่วยปกป้องเด็กๆและครอบครัวจากการนอนบนพื้นเปล่า ให้พวกเขานอนหลับสบายขึ้นและป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากสัตว์เล็กๆและแมลง

 • มุ้งกันยุง

  มุ้งกันยุง

  คุ้มครองเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยจากโรคร้ายที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรคเช่นมาลาเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่ค่ายที่อยู่ห่างไกลและลึกเข้าไปในป่า

Basic Needs | น้ำสะอาดและสุขอนามัย

โครงการน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัยเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน พวกเขามีน้ำสะอาดใช้ไม่ถึง 20 ลิตรต่อวัน (ซึ่งน้อยกว่าการใช้น้ำในการอาบน้ำเฉพาะตอนเช้าของคนทั่วไป) ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และทำให้การมีชีวิตรอดของพวกเขายากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ UNHCR สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมด้านสุขาภิบาล เพื่อความสะอาด สุขลักษณะที่ดีและลดการเกิดโรคระบาดที่มาจากน้ำของผู้ลี้ภัยในค่ายและคนในชุมชนที่ให้ที่พักพิง

 • น้ำสะอาด

  มอบน้ำสะอาดจากจุดจ่ายน้ำสะอาดในค่ายผู้ลี้ภัย

  ให้ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงไม่ต้องเดินไกลเพื่อแหล่งน้ำสะอาด ลดความเสี่ยงจากอันตรายและการถูกคุกคามด้านต่างๆ ระหว่างทาง

 • ระบบสุขาภิบาล

  สนับสนุนสร้างระบบสุขาภิบาล

  ให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้ความสะอาดแก่เด็กและครอบครัวที่สูญเสีย

Basic Needs | การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลและยารักษาโรค:

เด็กและผู้ลี้ภัยจำนวนมากบาดเจ็บจากการได้รับผลกระทบในสงครามและความขัดแย้งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน หรือเจ็บป่วยจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในภาวะสงคราม อีกทั้งค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร โรคระบาดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย การรักษาพยาบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้ลี้ภัย

 • การรักษาพยาบาล วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  เช่นโรคท้องร่วง ที่เกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

 • เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง

  สนับสนุนนักจิตวิทยา

  เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง หรือตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กและผู้หญิง

 • อนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  สนับสนุนอนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  ให้คุณแม่ผู้ลี้ภัยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กรวมถึงการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในค่ายแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Teaser refugees story: 

น้ำใจและเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้อย่างรอบด้านและยั่งยืน

เงินบริจาคทั้งหมด 100% โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกเปลี่ยนเป็นความคุ้มครองแก่เด็กๆและครอบครัวที่รอดชีวิตจากสงคราม

มอบสิ่งของช่วยชีวิตด้านปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพดังนี้

 

Basic Needs | ที่พักพิงที่ปลอดภัย

สงครามและความขัดแย้งที่ยาวนาน ทำให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและโดยเฉลี่ยต้องอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 17-20 ปี ที่พักพิงที่ปลอดภัยเป็นการมอบความคุ้มครองและความปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยในระยะยาว คุ้มครองพวกเขาจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงในพื้นที่โล่ง บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอากาศที่หนาวหรือร้อนจัด ให้พวกเขามีพื้นที่ส่วนตัวและรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกครั้ง

 • พลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  มอบพลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  เพื่อเสริมสร้างที่พักพิงให้แข็งแรง ใช้ทำเป็นหลังคาเพื่อกันแดด ฝนและลมแรง เช่นในพื้นที่ค่ายที่เป็นทะเลทราย หรือกั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้หญิง

 • เต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  มอบเต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  คุ้มครองให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยปลอดภัย มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัว สร้างความอบอุ่น ให้ความรู้สึกที่เหมือนได้อยู่ในบ้านอีกครั้ง

Basic Needs | สิ่งของบรรเทาทุกข์

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์:

UNHCR มอบผ้าห่มผืนใหญ่เพื่อสร้างความอบอุ่นในคืนที่หนาวเหน็บและไกลจากบ้าน ความอบอุ่นจากผ้าห่มยังช่วยทำให้เด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงศูนย์ความช่วยเหลือสงบจิตใจลงจากความเหนื่อยล้า ตื่นกลัว หวาดหวั่นจากเสียงปืนและระเบิดในสงคราม ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย มอบ สิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 • ผ้าห่ม

  ผ้าห่ม

  มอบผ้าห่มผืนใหญ่ให้เด็กๆ ครอบครัวผู้ลี้ภัยได้รับความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง

 • ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  แสงสว่างคือความคุ้มครอง
  ในค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่บริเวณชายแดน หลังพระอาทิตย์ตกดินทั่วทั้งพื้นที่มืดสนิท
  แสงสว่างทำให้ผู้ลี้ภัยสามารถดำเนินชีวิตนความมืดได้ พวกเขาสามารถประกอบอาหาร ใช้ห้องน้ำ เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ นอกจากนี้แสงสว่างยังเป็นความปลอดภัย คุ้มครองพวกเขาจากความเสี่ยงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิด

 • ถังน้ำสะอาด

  ถังน้ำสะอาด

  เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัย UNHCR มอบถังน้ำสะอาดให้เด็กๆและครอบครัวสามารถสำรองน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับดื่มและใช้ เป็นการมอบความคุ้มครองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากที่พักพิงบางแห่งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำสะอาด การมีภาชนะเก็บน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ระหว่างทางและการเกิดโรคระบาด

 • เสื่อนอน

  เสื่อนอน

  ช่วยปกป้องเด็กๆและครอบครัวจากการนอนบนพื้นเปล่า ให้พวกเขานอนหลับสบายขึ้นและป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากสัตว์เล็กๆและแมลง

 • มุ้งกันยุง

  มุ้งกันยุง

  คุ้มครองเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยจากโรคร้ายที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรคเช่นมาลาเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่ค่ายที่อยู่ห่างไกลและลึกเข้าไปในป่า

Basic Needs | น้ำสะอาดและสุขอนามัย

โครงการน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัยเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน พวกเขามีน้ำสะอาดใช้ไม่ถึง 20 ลิตรต่อวัน (ซึ่งน้อยกว่าการใช้น้ำในการอาบน้ำเฉพาะตอนเช้าของคนทั่วไป) ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และทำให้การมีชีวิตรอดของพวกเขายากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ UNHCR สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมด้านสุขาภิบาล เพื่อความสะอาด สุขลักษณะที่ดีและลดการเกิดโรคระบาดที่มาจากน้ำของผู้ลี้ภัยในค่ายและคนในชุมชนที่ให้ที่พักพิง

 • น้ำสะอาด

  มอบน้ำสะอาดจากจุดจ่ายน้ำสะอาดในค่ายผู้ลี้ภัย

  ให้ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงไม่ต้องเดินไกลเพื่อแหล่งน้ำสะอาด ลดความเสี่ยงจากอันตรายและการถูกคุกคามด้านต่างๆ ระหว่างทาง

 • ระบบสุขาภิบาล

  สนับสนุนสร้างระบบสุขาภิบาล

  ให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้ความสะอาดแก่เด็กและครอบครัวที่สูญเสีย

Basic Needs | การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลและยารักษาโรค:

เด็กและผู้ลี้ภัยจำนวนมากบาดเจ็บจากการได้รับผลกระทบในสงครามและความขัดแย้งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน หรือเจ็บป่วยจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในภาวะสงคราม อีกทั้งค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร โรคระบาดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย การรักษาพยาบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้ลี้ภัย

 • การรักษาพยาบาล วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  เช่นโรคท้องร่วง ที่เกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

 • เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง

  สนับสนุนนักจิตวิทยา

  เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง หรือตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กและผู้หญิง

 • อนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  สนับสนุนอนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  ให้คุณแม่ผู้ลี้ภัยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กรวมถึงการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในค่ายแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย

[#printed] => 1 ) [field_images] => Array ( [#type_name] => campaigns_main_page [#context] => full [#field_name] => field_images [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => photos_800x550_default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_images [#weight] => 0 [#theme] => imagecache_formatter_photos_800x550_default [#item] => Array ( [fid] => 107957 [uid] => 1 [filename] => RF235941__SEB4874.jpg [filepath] => sites/default/files/RF235941__SEB4874.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 76751 [status] => 1 [timestamp] => 1538370721 [list] => 1 [data] => Array ( [alt] => [title] => ) [nid] => 51735 [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_images [#title] => Mission Images [#access] => 1 [#label_display] => hidden [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
[#printed] => 1 ) [field_mission_taeser] => Array ( [#type_name] => campaigns_main_page [#context] => full [#field_name] => field_mission_taeser [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 3 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_mission_taeser [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] =>

OUR MISSIONS

ภาระกิจปันน้ำใจเพื่อผู้ลี้ภัยในเคมเปญ Namjai for Refugees

[format] => 2 [safe] =>

OUR MISSIONS

ภาระกิจปันน้ำใจเพื่อผู้ลี้ภัยในเคมเปญ Namjai for Refugees

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

OUR MISSIONS

ภาระกิจปันน้ำใจเพื่อผู้ลี้ภัยในเคมเปญ Namjai for Refugees

) [#title] => [#description] => [#children] =>

OUR MISSIONS

ภาระกิจปันน้ำใจเพื่อผู้ลี้ภัยในเคมเปญ Namjai for Refugees

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_mission_taeser [#title] => Mission Teaser [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

OUR MISSIONS

ภาระกิจปันน้ำใจเพื่อผู้ลี้ภัยในเคมเปญ Namjai for Refugees

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Mission Teaser: 

OUR MISSIONS

ภาระกิจปันน้ำใจเพื่อผู้ลี้ภัยในเคมเปญ Namjai for Refugees

[#printed] => 1 ) [field_footer_image] => Array ( [#type_name] => campaigns_main_page [#context] => full [#field_name] => field_footer_image [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 4 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => image_plain [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_footer_image [#weight] => 0 [#theme] => imagefield_formatter_image_plain [#item] => Array ( [fid] => 105460 [uid] => 1 [filename] => who-we-help-cover_0.jpg [filepath] => sites/default/files/who-we-help-cover_0.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 72628 [status] => 1 [timestamp] => 1505025784 [list] => 1 [data] => Array ( [alt] => [title] => ) [nid] => 51735 [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_footer_image [#title] => Footer Image [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [field_footer_mobile_image] => Array ( [#type_name] => campaigns_main_page [#context] => full [#field_name] => field_footer_mobile_image [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 5 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => image_plain [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_footer_mobile_image [#weight] => 0 [#theme] => imagefield_formatter_image_plain [#item] => Array ( [fid] => 105461 [uid] => 1 [filename] => who-we-help-cover_0.jpg [filepath] => sites/default/files/who-we-help-cover_0_0.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 72628 [status] => 1 [timestamp] => 1505025784 [list] => 1 [data] => Array ( [alt] => [title] => ) [nid] => 51735 [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_footer_mobile_image [#title] => Footer Mobile Image [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [field_footer_teaser] => Array ( [#type_name] => campaigns_main_page [#context] => full [#field_name] => field_footer_teaser [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_footer_teaser [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] =>

กลุ่มคนที่เราช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์หลักของ UNHCR คือการปกป้องสิทธิและความเป็นอยุ่ของผู้ลี้ภัยจากสงครามและความขัดแย้ง 

ด้วยเหตุนี้เรามุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถมีสิทธิในการหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยในประเทศอื่น

แล้วสามารถกลับบ้านได้ด้วยความสมัครใจ

[format] => 2 [safe] =>

กลุ่มคนที่เราช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์หลักของ UNHCR คือการปกป้องสิทธิและความเป็นอยุ่ของผู้ลี้ภัยจากสงครามและความขัดแย้ง 

ด้วยเหตุนี้เรามุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถมีสิทธิในการหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยในประเทศอื่น

แล้วสามารถกลับบ้านได้ด้วยความสมัครใจ

[#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] =>

กลุ่มคนที่เราช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์หลักของ UNHCR คือการปกป้องสิทธิและความเป็นอยุ่ของผู้ลี้ภัยจากสงครามและความขัดแย้ง 

ด้วยเหตุนี้เรามุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถมีสิทธิในการหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยในประเทศอื่น

แล้วสามารถกลับบ้านได้ด้วยความสมัครใจ

) [#title] => [#description] => [#children] =>

กลุ่มคนที่เราช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์หลักของ UNHCR คือการปกป้องสิทธิและความเป็นอยุ่ของผู้ลี้ภัยจากสงครามและความขัดแย้ง 

ด้วยเหตุนี้เรามุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถมีสิทธิในการหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยในประเทศอื่น

แล้วสามารถกลับบ้านได้ด้วยความสมัครใจ

[#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_footer_teaser [#title] => Footer Teaser [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] =>

กลุ่มคนที่เราช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์หลักของ UNHCR คือการปกป้องสิทธิและความเป็นอยุ่ของผู้ลี้ภัยจากสงครามและความขัดแย้ง 

ด้วยเหตุนี้เรามุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถมีสิทธิในการหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยในประเทศอื่น

แล้วสามารถกลับบ้านได้ด้วยความสมัครใจ

[#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [field_footer_url] => Array ( [#type_name] => campaigns_main_page [#context] => full [#field_name] => field_footer_url [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 7 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_footer_url [#weight] => 0 [#theme] => text_formatter_default [#item] => Array ( [value] => https://unhcr.or.th/whowehelp [safe] => https://unhcr.or.th/whowehelp [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => https://unhcr.or.th/whowehelp ) [#title] => [#description] => [#children] => https://unhcr.or.th/whowehelp [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_footer_url [#title] => Footer URL [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => https://unhcr.or.th/whowehelp [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [body] => Array ( [#weight] => 9 [#value] => [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_related_news] => Array ( [#type_name] => campaigns_main_page [#context] => full [#field_name] => field_related_news [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 10 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_related_news [#weight] => 0 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => 51725 [safe] => Array ( [nid] => 51725 [title] => Vickteerut เสื้อผ้าแบรนด์ไทยชื่อดัง ออกแบบลายเสื้อคอลเลคชั่นพิเศษสนับสนุนแคมเปญ “NAMJAI FOR REFUGEES” มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR” ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกด้านปัจจัยสี่ [status] => 1 ) [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => Vickteerut เสื้อผ้าแบรนด์ไทยชื่อดัง ออกแบบลายเสื้อคอลเลคชั่นพิเศษสนับสนุนแคมเปญ “NAMJAI FOR REFUGEES” มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR” ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกด้านปัจจัยสี่ ) [1] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_related_news [#weight] => 1 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => 51899 [safe] => Array ( [nid] => 51899 [title] => คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล จัด Workshop การทำสารคดี ระดมทุนแคมเปญ Namjai for Refugees [status] => 1 ) [#delta] => 1 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => [#children] => คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล จัด Workshop การทำสารคดี ระดมทุนแคมเปญ Namjai for Refugees ) [2] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_related_news [#weight] => 2 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [safe] => Array ( ) [#delta] => 2 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [3] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_related_news [#weight] => 3 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [safe] => Array ( ) [#delta] => 3 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [4] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_related_news [#weight] => 4 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [safe] => Array ( ) [#delta] => 4 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [5] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => campaigns_main_page [#field_name] => field_related_news [#weight] => 5 [#theme] => nodereference_formatter_default [#item] => Array ( [nid] => [safe] => Array ( ) [#delta] => 5 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#children] => Vickteerut เสื้อผ้าแบรนด์ไทยชื่อดัง ออกแบบลายเสื้อคอลเลคชั่นพิเศษสนับสนุนแคมเปญ “NAMJAI FOR REFUGEES” มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR” ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกด้านปัจจัยสี่ คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล จัด Workshop การทำสารคดี ระดมทุนแคมเปญ Namjai for Refugees [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_related_news [#title] => Related news and stories [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#children] => Vickteerut เสื้อผ้าแบรนด์ไทยชื่อดัง ออกแบบลายเสื้อคอลเลคชั่นพิเศษสนับสนุนแคมเปญ “NAMJAI FOR REFUGEES” มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR” ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกด้านปัจจัยสี่ คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล จัด Workshop การทำสารคดี ระดมทุนแคมเปญ Namjai for Refugees [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>
Sub Title: 
มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR แก่เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสีย
Slide: 
Donate Button Text: 
ร่วมปันน้ำใจ
Teaser refugees story: 

น้ำใจและเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้อย่างรอบด้านและยั่งยืน

เงินบริจาคทั้งหมด 100% โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกเปลี่ยนเป็นความคุ้มครองแก่เด็กๆและครอบครัวที่รอดชีวิตจากสงคราม

มอบสิ่งของช่วยชีวิตด้านปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพดังนี้

 

Basic Needs | ที่พักพิงที่ปลอดภัย

สงครามและความขัดแย้งที่ยาวนาน ทำให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและโดยเฉลี่ยต้องอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 17-20 ปี ที่พักพิงที่ปลอดภัยเป็นการมอบความคุ้มครองและความปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยในระยะยาว คุ้มครองพวกเขาจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงในพื้นที่โล่ง บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอากาศที่หนาวหรือร้อนจัด ให้พวกเขามีพื้นที่ส่วนตัวและรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกครั้ง

 • พลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  มอบพลาสติกกันน้ำเอนกประสงค์

  เพื่อเสริมสร้างที่พักพิงให้แข็งแรง ใช้ทำเป็นหลังคาเพื่อกันแดด ฝนและลมแรง เช่นในพื้นที่ค่ายที่เป็นทะเลทราย หรือกั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้หญิง

 • เต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  มอบเต็นท์ที่พักพิงสำหรับครอบครัว

  คุ้มครองให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยปลอดภัย มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัว สร้างความอบอุ่น ให้ความรู้สึกที่เหมือนได้อยู่ในบ้านอีกครั้ง

Basic Needs | สิ่งของบรรเทาทุกข์

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์:

UNHCR มอบผ้าห่มผืนใหญ่เพื่อสร้างความอบอุ่นในคืนที่หนาวเหน็บและไกลจากบ้าน ความอบอุ่นจากผ้าห่มยังช่วยทำให้เด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงศูนย์ความช่วยเหลือสงบจิตใจลงจากความเหนื่อยล้า ตื่นกลัว หวาดหวั่นจากเสียงปืนและระเบิดในสงคราม ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย มอบ สิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 • ผ้าห่ม

  ผ้าห่ม

  มอบผ้าห่มผืนใหญ่ให้เด็กๆ ครอบครัวผู้ลี้ภัยได้รับความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง

 • ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

  แสงสว่างคือความคุ้มครอง
  ในค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่บริเวณชายแดน หลังพระอาทิตย์ตกดินทั่วทั้งพื้นที่มืดสนิท
  แสงสว่างทำให้ผู้ลี้ภัยสามารถดำเนินชีวิตนความมืดได้ พวกเขาสามารถประกอบอาหาร ใช้ห้องน้ำ เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ นอกจากนี้แสงสว่างยังเป็นความปลอดภัย คุ้มครองพวกเขาจากความเสี่ยงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิด

 • ถังน้ำสะอาด

  ถังน้ำสะอาด

  เพื่อสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัย UNHCR มอบถังน้ำสะอาดให้เด็กๆและครอบครัวสามารถสำรองน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับดื่มและใช้ เป็นการมอบความคุ้มครองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากที่พักพิงบางแห่งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำสะอาด การมีภาชนะเก็บน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ระหว่างทางและการเกิดโรคระบาด

 • เสื่อนอน

  เสื่อนอน

  ช่วยปกป้องเด็กๆและครอบครัวจากการนอนบนพื้นเปล่า ให้พวกเขานอนหลับสบายขึ้นและป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากสัตว์เล็กๆและแมลง

 • มุ้งกันยุง

  มุ้งกันยุง

  คุ้มครองเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยจากโรคร้ายที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรคเช่นมาลาเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่ค่ายที่อยู่ห่างไกลและลึกเข้าไปในป่า

Basic Needs | น้ำสะอาดและสุขอนามัย

โครงการน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัยเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน พวกเขามีน้ำสะอาดใช้ไม่ถึง 20 ลิตรต่อวัน (ซึ่งน้อยกว่าการใช้น้ำในการอาบน้ำเฉพาะตอนเช้าของคนทั่วไป) ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และทำให้การมีชีวิตรอดของพวกเขายากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ UNHCR สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมด้านสุขาภิบาล เพื่อความสะอาด สุขลักษณะที่ดีและลดการเกิดโรคระบาดที่มาจากน้ำของผู้ลี้ภัยในค่ายและคนในชุมชนที่ให้ที่พักพิง

 • น้ำสะอาด

  มอบน้ำสะอาดจากจุดจ่ายน้ำสะอาดในค่ายผู้ลี้ภัย

  ให้ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงไม่ต้องเดินไกลเพื่อแหล่งน้ำสะอาด ลดความเสี่ยงจากอันตรายและการถูกคุกคามด้านต่างๆ ระหว่างทาง

 • ระบบสุขาภิบาล

  สนับสนุนสร้างระบบสุขาภิบาล

  ให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้ความสะอาดแก่เด็กและครอบครัวที่สูญเสีย

Basic Needs | การรักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลและยารักษาโรค:

เด็กและผู้ลี้ภัยจำนวนมากบาดเจ็บจากการได้รับผลกระทบในสงครามและความขัดแย้งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน หรือเจ็บป่วยจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในภาวะสงคราม อีกทั้งค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร โรคระบาดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย การรักษาพยาบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้ลี้ภัย

 • การรักษาพยาบาล วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  วัคซีนป้องกันโรคระบาด

  เช่นโรคท้องร่วง ที่เกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

 • เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง

  สนับสนุนนักจิตวิทยา

  เยียวยาจิตใจผู้ที่เผชิญกับความโหดร้ายในความขัดแย้ง หรือตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กและผู้หญิง

 • อนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  สนับสนุนอนามัยสำหรับแม่และเด็ก

  ให้คุณแม่ผู้ลี้ภัยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กรวมถึงการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในค่ายแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย

Mission Teaser: 

OUR MISSIONS

ภาระกิจปันน้ำใจเพื่อผู้ลี้ภัยในเคมเปญ Namjai for Refugees

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( ) )