Skip to main content

ภาษา

 

เกี่ยวกับ UNHCR

UNHCR สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติทำงานเพื่อผู้ที่ถูกบังคับให้ออกจากประเทศเนื่องจากสงคราม ความขัดแย้งและความรุนแรง เราให้ความช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครอง และหาทางออกที่ยั่งยืนแก่บุคคลในความห่วงใยทั่วโลก

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติถูกจัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นผู้นำในการดำเนินงานระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและการหาทางออกให้กับปัญหาของผู้ลี้ภัยทั่วโลก

gm1.jpg

เป้าหมายหลักของ UNHCR คือการคุ้มครองสิทธิและความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัย โดยการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เราต้องมั่นใจได้ว่าทุกคนมีสิทธิที่จะยื่นขอลี้ภัยเพื่อหาความปลอดภัยที่ประเทศอื่น หรือเพื่อกลับบ้านโดยสมัครใจ UNHCR ยังค้นหาทางออกในระยะยาวเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยให้สามารถเดินทางกลับประเทศของตนหรือเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 ได้ คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และสมัชชาองค์การสหประชาชาติได้ให้สิทธินี้สำหรับกลุ่มบุคคลอื่นด้วย ซึ่งรวมถึงอดีตผู้ลี้ภัยที่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดของตน ผู้พลัดถิ่นในประเทศตนเอง และบุคคลไร้สัญชาติหรือไม่มีสัญชาติที่แน่นอน

UNHCR ยังหาวิธีการเพื่อลดปัญหาของการถูกบังคับให้พลัดถิ่น โดยการสนับสนุนให้ประเทศรวมถึงหน่วยงานต่างๆร่วมมือกันในการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และแนวทางแห่งสันติของข้อพิพาท โดยในการดำเนินงานนั้นได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความต้องการของเด็กและการส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เราทำงานร่วมกับรัฐบาล, หน่วยงานระดับภูมิภาค, องค์กรระหว่างประเทศ และเอ็นจีโอ เรามีความมุ่งมั่นในหลักการของการมีส่วนร่วม และเชื่อว่าผู้ลี้ภัยและคนอื่น ๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานขององค์กรควรที่จะได้รับการปรึกษาในกระบวนการตัดสินใจที่มีผลต่อชีวิตของพวกเขา

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ก่อตั้งขึ้นวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2493 โดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติ เพื่อช่วยเหลือชาวยุโรปพลัดถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2

gm2.jpg

ทำงานเพื่อมนุษยธรรมมาตลอดเกือบ 70 ปี

ตลอดระยะเวลาเกือบ 70 ปี ที่ผ่านมาเราทำงานเพื่อช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยทั่วโลกที่ถูกบังคับให้ต้องเดินทางออกจากประเทศบ้านเกิดเนื่องจากสงคราม ความขัดแย้ง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆโดยไม่มีสัญญาณว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะสงบลง UNHCR มอบที่พักพิง อาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือด้านอื่นๆแก่ผู้ลี้ภัย และบุคคลในความห่วงใยทั่วโลก 

หลักการทำงานการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ด้วยความหวังอันริบหรี่ที่จะได้เดินทางกลับประเทศบ้านเกิด UNHCR มีหน้าที่หาทางออกที่ยั่งยืนแก่พวกเขา การตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการมอบชีวิตและความหวังใหม่แก่ผู้ที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ ด้วยการสนับสนุนจากนานาชาติภายใต้อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยที่ได้รับการพิจารณาผ่านมติในปี พ.ศ. 2494 เป็นรากฐานทางกฎหมายที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และทำให้ผู้ลี้ภัยกว่า 70.8 ล้านคน ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

UNHCR ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและบุคคลในความห่วงใยอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่กว่า 16,803 คนใน 134 ประเทศทั่วโลก ทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลในความห่วงใยอย่างทั่วถึง ทำให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถึงสองครั้งคือในปี พ.ศ. 2497 และ พ.ศ. 2524 ในฐานะที่ได้ทำงานอุทิศตนเพื่อมนุษยธรรมและสันติของสังคมโลก

 

อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย

อนุสัญญาปีพ.ศ. 2494 ว่าด้วยเรื่องสถานภาพของผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญใน การตัดสินว่าใครคือผู้ลี้ภัย สิทธิของผู้ลี้ภัยและหน้าที่ของรัฐต่อผู้ลี้ภัยมีอะไรบ้าง พิธีสารปีพ.ศ. 2510 ได้ยกเลิกข้อจำกัดทางกายภาพและระยะเวลาของอนุสัญญา และในปีพ.ศ. 2544 ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้ตีพิมพ์นิตยสารผู้ลี้ภัยฉบับพิเศษสำหรับวาระครบรอบห้าสิบปีของอนุสัญญาอีกด้วย

เนื้อหาของอนุสัญญาปีพ.ศ. 2494 และ พิธีสารปีพ.ศ. 2510
เอกสารหลักสำหรับการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและเนื้อหาของพิธีสารที่ได้ยกเลิกกำหนดระยะเวลาและข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ของอนุสัญญา

ถาม-ตอบเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยปีพ.ศ. 2494
คำถามที่ถูกถามอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับอนุสัญญา

 

 

UNHCR Fact

70.8 ล้านคน คือ จำนวนของบุคคลในความห่วงใยทั้งหมดของ UNHCR (ข้อมูลปีพ.ศ. 2561)

134 แห่ง คือ จำนวนประเทศที่เจ้าหน้าที่ของ UNHCR ลงพื้นที่ทำงาน

16,803 คน คือ จำนวนของเจ้าหน้าที่ UNHCR ทั่วโลก

1 : 4,214 คือ อัตราส่วนของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลในความห่วงใย